Op weg gaan als missionaire leerling van Christus

15 december 2021

In een bijdrage op website van de Missionaire parochie, gaat diaken Egbert Bornhijm in op een wezenlijk aspect van het leerling zijn van Christus. Aan de hand van vijf inzichten bespreekt hij de zending van de 72 leerlingen in het Lucasvanglie. Bornhijm is lid van de stuurgroep die zich bezighoudt met de organisatie van de conferentie ‘de Missionaire parochie – Als God renoveert’ die in maart 2022 wordt gehouden.

Diaken Bornhijm: “In het Evangelie vraagt Jezus zijn leerlingen twee aan twee op pad te gaan om het evangelie te verkondigen. Op zich, ook in die tijd een hachelijke zaak. “Zijn er wel mensen die naar ons willen luisteren? Zitten zij eigenlijk wel te wachten op het Woord van God? En zo ja, wat brengen we dan over? En zo nee, wat doen we dan?” Prangende vragen, zeker als je moet pionieren zoals de eerste christenen.”

“Als een beschermende maatregel stuurt Jezus ons niet alleen maar als een tweetal op pad; we kunnen met elkaar overleggen en onze strategie bepalen: begin jij eerst dan zal ik volgen?
En Jezus geeft zijn tweetallen een openingszin mee: “Vrede zij dit huis”. We komen niet om mensen plat te walsen met ons geloof, een voet tussen de deur, maar allereerst om in vrede elkaar te ontmoeten, zonder dreiging of bedreiging of niet met een verborgen agenda.”

In zijn bijdrage geeft Bornhijm ook mee “reeël en praktisch” te blijven wanneer je bezoeken aflegt. “Als Zijn boodschap niet op prijs wordt gesteld, neem in alle vriendelijkheid afscheid van elkaar en ga een deurtje verderop.” Evengoed houden missionaire leerlingen hun doel voor ogen en vertrouwen zij op Gods voorzienigheid: “Daarmee vergroten we onze focus in waar het in het leven werkelijk om gaat en laten we ons niet afleiden door wat we allemaal in dit leven kunnen verzamelen.”

Leerling zijn van Christus betekent volgens diaken Bornhijm ook de noodzaak om verbonden te blijven met de Heer, en Hem op de eerste plaats te zetten. “Het is met elkaar een berg opgaan, weg van al het rumoer en verstrooiing en vervolgens weer de wereld intrekken om in de kracht van de opgedane bezieling en met hulp van de Heilige Geest het Evangelie te verkondigen in woord en daad.”

 

Andere berichten