Nieuwsbrief bisdom Breda: ‘Stappen zetten, missionair en synodaal’

17 maart 2022

“Missionair-zijn en synodaal-zijn liggen in elkaars verlengde. Beide omschrijven het wezen van de kerk en beide zetten ons op weg naar oplossingen voor de kwetsbaarheden en problemen van de kerk in onze tijd.” Met deze woorden van bisschop Liesen opent de nieuwsbrief van het Bisdom Breda die vandaag verschijnt.

In de nieuwsbrief komen mensen aan het woord die de lezer bijpraten over de synodale Kerk en de missionaire Kerk, twee belangrijke ontwikkelingen die in het bisdom Breda heel concreet gestalte krijgen. Marita Fennema vertelt over de synodale weg die bewandeld wordt en wat dit in de praktijk inhoudt in het bisdom Breda. Myriam Wijlens gaf eerder dit jaar een inleiding over de synode vanuit het perspectief van de wereldkerk. “De opzet van de synode is uniek,” legt zij uit, “het doel is namelijk ook de methode.”

Wim van Reen zet met zijn parochie stappen op weg naar een missionaire parochie. Dat gebeurt met “vallen en opstaan” vertelt hij. Egbert Bornhijm diept het leerling-zijn van Christus uit aan de hand van het Evangelie van Lucas, waarin de 72 leerlingen van Jezus gezonden worden. Egbert: “Als een beschermende maatregel stuurt Jezus ons niet alleen maar als een tweetal op pad.”

De nieuwsbrief bevat verder onder meer een overzicht van uitgekomen video’s, een artikel over digitaal collecteren in de parochie en een aankondiging van vormelingendag Lopend Vuurtje. Omdat de nieuwsbrief in december 2021 niet kon verschijnen, bevat de uitgave deze keer twaalf pagina’s in plaats van acht.

De eerstvolgende editie van de nieuwsbrief is een special over de conferentie van de Missionaire parochie.

Andere berichten