Missionair project om parochie, school en samenleving te verbinden

30 september 2022

“Geef de liefde door!” Dat is de naam van het project dat pastoraal werkster Pauline Vermeulen – Dekker en Rosalina Boer – Wirken hebben ontwikkeld en inmiddels met succes hebben uitgevoerd. Met een inspirerend programma en een ‘schatkist vol betekenis’ kunnen scholen en parochies laten zien wat het betekent om liefde door te geven en gestalte te geven aan de katholieke identiteit.

Zo werd ‘Geef de liefde door!’ aan het begin van het schooljaar voor de tweede keer uitgevoerd tijdens de Bernardusoctaaf die in de parochie Sint Jan de Doper werd gehouden. Het missionaire doel: kinderen leren de liefde door te geven thuis, op het schoolplein en de samenleving. Hun gids en inspiratiebron is de heilige Bernardus van Clairvaux, de beschermheilige van het dorp.

De initiatiefnemers Pauline Vermeulen van parochie Sint Jan de Doper en Rosalina Boer van parochie Breda Centrum hebben het opgezet uit “bevlogenheid voor hun vak,” vertelt Pauline. “In de afgelopen twee jaar heeft het project laten zien dat samenwerking over parochiegrenzen heen tot mooie vruchten kan leiden.” Zij licht toe hoe het project paste bij de activiteiten van het Bernardusoctaaf die eerder in de parochie werd gevierd.

“Het schooljaar is niet begonnen zonder Bernardus”
“Op 23 september startte de Bernardusschool met een viering bij de Bernarduskapel. Een leerkracht zei: “Het schooljaar is niet begonnen zonder Bernardus.” Iedere groep kinderen heeft een eigen aandeel in de viering. De groepen 1 tot en met 4 zorgen voor de versiering bij het jaarthema. Groep 5 en 6 zorgen voor de gebeden. Groep 7 en 8 spelen het evangelieverhaal en maken het toegankelijk voor de andere kinderen. Alle groepen vormen het koor en zingen en dansen op de liedjes die het project adviseert. Het Bernarduslied behoort tot het DNA van het dorp en vormt de klassieker die uit volle borst wordt meegezongen.”

Lunch voor senioren
“Daarna gingen de de groepen 7 en 8 hard aan het werk om een lunch voor te bereiden en uit te serveren aan de senioren van het dorp. De groepen uit de onderbouw maakten menukaarten, wensen en versieringen voor op tafel. De kers op de taart was dit jaar het optreden van de 76 kinderen van de Bernardusschool die het Bernardusslied voor de senioren zongen. De oudere generatie was blij verrast en trots op hun jonge dorpsgenoten!”

Pauline benadrukt dat liefde doorgeven natuurlijk het hele jaar door belangrijk is. Vandaar de ‘schatkist’. Dat is een kist met een selectie van boeken en lesmaterialen die betrekking hebben op de katholieke traditie en levensbeschouwing. Voor de parochie komen daar nog boeken over de heilige Bernardus bij. Het hele jaar door kan er er uit de leskist geput worden. De Bernardusschool kreeg de kist cadeau. “Die krijgt een mooie plek in de lerarenkamer,” beloofde directeur John Meeuwissen die de kist dankbaar ontvangst nam.

Parochies die meer willen weten over ‘Geef de liefde door!’ kunnen contact opnemen met pastoraal werkster Pauline Vermeulen via de parochiewebsite.

Foto’s: Parochie Sint Jan de Doper

Andere berichten