“Met gevouwen handen het nieuwe jaar in”

7 januari 2022

Met gevouwen handen het nieuwe jaar in”. Met deze kop opent de eerste vicariaatsnieuwsbrief van 2022 die deze week verscheen. In het woord namens de vicarissen staat Vicaris-generaal Marc Lindeijer SJ stil bij wat hem tussen alle terugblikken op 2021 opviel: de onverminderde populariteit van de gevouwen handjes die op het social media platform Whatsapp gebruikt worden.

In de nieuwsbrief is onder meer aandacht voor de lezing ‘Leerling-zijn van de Heer’ die bisschop Liesen houdt op vrijdag 11 februari en het project Driekoningenzingen. Op 6 januari vertelde kapelaan Luc Simons live op NPO Radio 1 over dit project dat in de bisdommen Breda, ‘s-Hertogenbosch en Roermond van start is gegaan. 

Abonnees van de nieuwsbrief van de vicariaten Middelburg en Breda ontvingen deze week de vicariaatsnieuwsbrief. In deze maandelijkse uitgave wordt aandacht besteed aan kanselberichten, personalia, parochiële berichten en regionale aankondigingen. Elke nieuwsbrief begint met een overweging van een van de vicarissen van het Bisdom Breda.

Andere berichten