Magazine over ‘De Missionaire parochie’

16 juni 2022

Op 24 en 25 maart 2022 organiseerde het bisdom Breda in samenwerking met verschillende partners de conferentie “De Missionaire parochie – Als God renoveert”. Ongeveer 1000 katholieken kwamen samen. Zij vierden de eucharistie, luisterden naar de hoofdspreker, de Canadese priester James Mallon en verwarmden zich aan het vuur van de Heilige Geest. Geraakt en geïnspireerd keerden ze naar huis terug. Het waren dagen van bemoediging en hoop.

Uitgewerkt in 100 pagina’s
Thuisgekomen begint het echte werk. Hoe worden onze parochies missionaire naar buiten gerichte gemeenschappen? Hoe komen we in contact met hen die nog niet of niet meer vertrouwd zijn met Kerk en geloof? Hierover gaat het 100 pagina’s tellende magazine ‘De Missionaire parochie’ dat onlangs verscheen bij uitgeverij Adveniat. Leo Fijen is de hoofdredacteur van het magazine. Als gekend journalist verzorgt hij elke zondagochtend de geloofsgesprekken die voorafgaan aan de uitzending van de live uitgezonden eucharistieviering op NPO 2. In het geloofsgesprek sprak Fijen ook met James Mallon en twee andere sprekers van de conferentie.

In het magazine zijn de teksten van de lezingen van James Mallon uitgewerkt, net als de homilie van bisschop Liesen tijdens de openingsviering van de conferentie. Ook de verschillende seminars die plaatsvonden komen uitgebreid terug. Pastoor Jochem van Velthoven gaat in op ‘missionair begroten’. Ook de financiële begroting van een parochie moet immers uitdrukking zijn van de zendingsopdracht. “Als we in staat zijn onze goederen effectief en efficiënt te beheren, geeft dat ons meer tijd voor de verkondiging van het Evangelie en is het beheer een verkondiging in zichzelf,” aldus Van Velthoven. In het magazine komen verschillende mensen uit het bisdom Breda en de projectmedewerkers van de conferentie aan het woord. Mirjam Spruit, stafmedewerkster van het Centrum voor Parochiespiritualiteit, legt in vijf punten uit wat een missionaire parochie is.

Best practices
Naast tientallen foto’s bevat het magazine ook best practices. We lezen hoe de Oudenbosche predikante Charlotte Inkelaar-de Mos ervan droomt samen te bidden met katholieken en hoe diaken Iwan Osseweijer uit Lisse de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie opnieuw vorm geeft. De voorbereiding is gekoppeld aan met de Heilige Mis op zondag. Na tegenstand vanuit de parochie zette hij door. Nu is het aantal leden van de communiewerkgroep verdubbeld. Carolien Hoogenboom, medewerker jongerenpastoraat van het Bisdom Haarlem-Amsterdam, beschrijft hoe ze jongeren betrekt bij de Kerk. “Vraag hen om mee te dienen in de kerk, mee te denken, hun talenten te gebruiken en geef ze de ruimte deze te ontwikkelen.” Tot slot bespreekt Mirjam Spruit enkele boeken over de missionaire parochie en missionair kerk-zijn.

“Het magazine nodigt uit om te lezen,” vindt Marc de Koning, die tijdens de conferentie de perscontacten behartigde. “Maar het is ook een inhoudelijk blad. Dat maakt het uitermate geschikt voor mensen in de parochies die stappen willen zetten om meer missionair te worden.” Abonnees van de Bisdom Nieuwsbrief en pastoraal werkenden in het bisdom Breda mogen het blad binnenkort op de deurmat verwachten.

‘Hoe nu verder?’
De ontwikkelingen op het gebied van de missionaire parochie stopten niet na de afsluiting van de conferentie. Voor velen was het juist een startpunt. Op de website van de Missionaire parochie zijn artikelen, stappenplannen en initiatieven beschikbaar om parochies verder op weg te helpen. De website geeft een overzicht van ontmoetingen, trainingen en mogelijkheden tot ondersteuning. In Nederland en Vlaanderen worden op korte termijn al een aantal bijeenkomsten georganiseerd in lijn met de Missionaire parochie.

 

Andere berichten