Lezing op 16 juni: “Sta op mijn liefste, kom toch mijn schoonste!”

6 juni 2023

Op vrijdag 16 juni 2023 houdt vicaris-generaal Norbert Schnell een inleiding over zijn in 2020 verdedigde proefschrift over de Bruid van Christus als metafoor voor de Kerk. De avond wordt gehouden in het parochiezaaltje van de H. Antoniuskathedraal in Breda (Sint Jansstraat 10) en is open voor alle belangstellenden.

Bruidsrelatie tussen God en zijn volk
Anders dan definities die begrenzen, staan metaforen open voor nieuwe inzichten. In de Bijbel wordt de relatie tussen God en zijn volk onder andere voorgesteld als een bruidsrelatie. In het Nieuwe Testament wordt deze metafoor betrokken op de relatie tussen Christus en de Kerk. Norbert Schnell heeft deze metafoor onderzocht en gekeken naar de betekenis ervan voor de uitdagingen van de Kerk van vandaag.

Op 15 april 2023 werd Norbert Schnell door bisschop Liesen benoemd tot vicaris-generaal van het bisdom Breda. Met deze benoeming werd hij tevens lid van het bisdombestuur, waarbij hij zich met name bezighoudt met het missionaire pastoraat in het bisdom. Naast zijn taken als vicaris-generaal blijft Schnell pastoor van de parochie Breda Centrum en de parochie van de Heilige Maria Magdalena te Breda.

Programma
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee
19.30 – 20.30 uur Inleiding pastoor dr. Norbert Schnell
20.30 – 20.45 uur Korte pauze
20.45 – 21.30 uur Individuele en gezamenlijke reflectie, en afsluiting van de avond

Andere berichten