Katholiekleven.nl komt met podcast over de missionaire parochie

24 februari 2022

Katholiekleven.nl start binnenkort met een zesdelige podcast over de missionaire parochie. In deze podcast zullen mensen uit verschillende parochies vertellen hoe zij werk maken van de missionaire parochie. De afgelopen jaren zijn op vele plekken in het land mensen aan de slag gegaan met initiatieven om nieuwe mensen te verwelkomen in de Kerk en om gelovigen toe te rusten hun talenten in te zetten voor Kerk en samenleving. In de podcast is er telkens een andere hoofdgast: mannen en vrouwen, priesters, religieuzen en lekengelovigen.

De eerste afleveringen van deze nieuwe podcast komen online voorafgaand aan de conferentie over de missionaire parochie (24 en 25 maart in Breda).

Wat is een missionaire parochie? Waar gaat het om in de missionaire parochie? Aan de hand van vijf inhoudelijke punten kunnen parochies concrete stappen zetten en meer missionair worden. De gasten in de podcast hebben daar recent ervaring mee opgedaan. Zij vertellen over hun leerproces, waarin lang niet alles meteen goed gaat. Daarom gaat het in de podcast ook om geloven in de missionaire parochie. Dat de parochie toekomst heeft.

Een missionaire parochie maakt werk van de opdracht van Jezus om leerlingen te maken. Jezus zegt in het evangelie: “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld” (Matteüs 28, 19-20).

Wie werk wil maken van die opdracht, kan deze vijf stappen zetten:

  1. Ontdek Jezus
  2. Neem deel aan een kleine geloofsgroep
  3. Deel je geloof en nodig anderen uit
  4. Dien met je talenten in kerk en samenleving
  5. Bid en ontvang de sacramenten

Deze vijf stappen op de weg van de missionaire parochie zijn in kaart gebracht op een infographic. Nadat de eerste aflevering van de podcast de vijf stappen introduceert, staat in elke aflevering één stap en bijbehorend inhoudelijk punt centraal.

Op maandag 21 februari vond de opname plaats met Annemiek Buijs, pastoraal werker in de St. Catharinaparochie in Oosterhout. Wat zijn haar ervaringen met stap 1, ontdek Jezus? En wat zijn de ervaringen in deze parochie met de Alpha cursus? Op veel plekken in het land blijkt die een belangrijk onderdeel te zijn als het gaat om leerling worden en Jezus ontdekken.

V.l.n.r. Mirjam Spruit, Annemiek Buijs, Daphne van Roosendaal. – Foto: Katholiekleven.nl

Een podcast is een audio-uitzending waarbij het geluidsbestand op aanvraag wordt aangeboden via een podcast-app. Podcasts zoals die van Katholiekleven.nl zijn gemakkelijk te vinden via de zoekfunctie van de app. Als luisteraar kun je je abonneren, zodat je een melding krijgt wanneer er een nieuwe aflevering beschikbaar is. Podcasts van Katholiekleven.nl zijn ook rechtstreeks af te spelen via de website.

Andere berichten