Grote belangstelling voor huiszegenkaarten Driekoningen

12 januari 2022

Meer dan 40 parochies in de bisdommen Breda, ‘s-Hertogenbosch en Roermond toonden in de dagen rondom Kerstmis en daarna belangstelling voor de huiszegenkaart van het project Driekoningenzingen. Het project haalde op de dag van Driekoningen zelfs het Radio 1 Journaal.

Het project, onder leiding van kapelaan Luc Simons, staat voor het tweede jaar op rij in de startblokken om in drie bisdommen te starten. Coronamaatregelen gooien echter roet in het eten om groots te starten. In een aantal parochies zag het project Driekoningenzingen echter toch kansen om van de grond te komen. Daar vormden zich in de loop van het jaar teams om het Driekoningenzingen met nieuw elan te starten en met de kinderen in de parochie aan de slag te gaan.

Kapelaan Simons: “Op een paar plekken is het gelukt om met de kinderen kronen en sterren te knutselen, de nieuwe liederen te oefenen en met de kinderen rond te gaan langs de huizen.” In de laatste maanden van het jaar werd de website www.driekoningenzingen.nl rijk gevuld met handreikingen hiertoe, tips, recepten en materiaal om het feest van Driekoningen te vieren.

“Met de huiszegen vragen we Christus in ons midden te zijn, daar waar we thuis zijn en steeds weer thuiskomen.”

“Maar ja,” verzucht Simons. “Voor het tweede jaar op rij gaat de rem erop door de beperkingen vanuit de overheid. Wat nu te doen? Er lagen voor 2022 al duizenden gedrukte huiszegens klaar om door de kinderen te laten verspreiden langs de woningen in de parochies!” Dan maar van de nood een deugd maken. De huiszegens werden ter bestelling aangeboden aan parochies, alwaar ze met Driekoningen gezegend en verspreid konden worden. Driekoningen is immers ook een feest dat in de gezinnen gevierd kan worden met driekoningenkoek en driekoningenliederen. “En met de huiszegen vragen we Christus in ons midden te zijn, daar waar we thuis zijn en steeds weer thuiskomen.”

Meer dan twintig parochies reageerden daags voor Kerstmis en tussen Kerst en Nieuwjaar liep het aantal op tot rond de veertig. Ook een tweede druk was snel vergeven. Met alle media-aandacht tot aan het NOS Radio 1 Journaal toe op de dag van Driekoningen, is alle werk niet voor niets geweest, vertelt de kapelaan. “Uiteindelijk hebben tegen 7000 huiszegens hun weg gevonden naar de parochies. Velen mogen zich geborgen weten door de zegen van Degene die ons nabij is gekomen met Kerstmis, de Emmanuel, Christus onze Heer. Daar was het toch uiteindelijk allemaal om begonnen in het project Driekoningenzingen. En volgend jaar is er weer een kans. Driemaal is scheepsrecht.”

Kapelaan Luc Simons laat een huiszegenkaart zien voor de opnamen van het introductiefilmpje van het project Driekoningenzingen.

 

Andere berichten