Decembereditie Bisdom Nieuwsbrief gepubliceerd

15 december 2022

“Advent is niet zomaar ‘iets’ van de kalender. Het is Iemand die komt.” In het Geloofsgesprek dat bisschop Liesen onlangs had met Leo Fijen, benadrukt bisschop Liesen dat slechts één ding belangrijk is. “Dat is dat je de band met Christus bewaart.” In de Bisdom Nieuwsbrief die het bisdom in december uitbrengt, reflecteert bisschop Liesen op zijn ziek-zijn en wat dit voor zijn geloof betekent.

“De Missionaire Parochie is volop actueel in ons bisdom,” schrijft Norbert Schnell in het voorwoord van de nieuwsbrief. Met ingang van 1 oktober 2022 adviseert hij het missionaire pastoraat van het bisdom. In de nieuwsbrief worden de contouren geschetst van het missionaire bisdom. Vicaris Paul Verbeek schrijft: “De geloofsgesprekken in onze parochies hebben veel losgemaakt. In een echt geloofsgesprek sta je open voor het verhaal van de ander en weet je de grote Ander, God zelf aanwezig. Daarom maken we opnieuw een rondgang door de parochies en zijn we begonnen met de pastorale teams.”

Het bisdom heeft verdere stappen gezet op weg naar een missionair bisdom. 2022 was een bewogen jaar met enerzijds grote hoopvolle gebeurtenissen, maar anderzijds verdrietige en pijnlijke momenten. Er werd afscheid genomen van zestien collega’s, bisschop Liesen werd ziek en vlak voor het einde van het jaar werd bekend gemaakt dat de priester- en diakenopleiding voorlopig stopt. Tijden van onzekerheid, maar niet zonder hoop. “Tijden van verandering, zijn tijden van onderscheiding,” schrijft de redactie. “De Adventstijd nodigt uit tot inkeer. Veranderingen zijn kansen om Christus opnieuw op het spoor te komen. En, als we Hem gevonden hebben, met Hem mee te gaan.”

Ter inspiratie voor Kerst, schreef pastoraal werkster Pauline Vermeulen – Dekker de meditatie ‘Pelgrimage 2022’. De Bisdom Nieuwsbrief eindigt met een kerstwens en een inspirerende tekst van bisschop Liesen.

Andere berichten