Conferentie ‘De Missionaire parochie’ op 24-25 maart 2022 in Breepark Breda

1 maart 2021

De door corona uitgestelde conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ zal plaatsvinden op donderdag 24 en vrijdag 25 maart 2022 op de wijze die op dat moment mogelijk is. Om in te kunnen spelen op verschillende scenario’s met betrekking tot coronamaatregelen, hebben de organisatie en de partners ervoor gekozen om de conferentielocatie te verplaatsen van het oorspronkelijk geplande Oudenbosch naar evenementenlocatie Breepark in Breda.

‘Conferentie ook op anderhalve meter’
Breepark biedt mogelijkheden om te kunnen omgaan met eventueel dan geldende coronamaatregelen en de conferentie ook te kunnen laten plaatsvinden op ‘anderhalve meter’ afstand. De deelnemers aan de oorspronkelijke conferentie hoeven zich niet opnieuw in te schrijven. Zij ontvangen spoedig nader bericht. Ook degenen die op een wachtlijst stonden zullen worden benaderd. Daarnaast zal er nog ruimte zijn voor nieuwe deelnemers. De inschrijving is vanaf maandag 1 maart 2021 geopend.

De Missionaire parochie
Via de website www.missionaireparochie.nl wordt het programma van de conferentie de komende tijd geactualiseerd. Er is ook de mogelijkheid in te schrijven voor een nieuwsbrief waarmee belangstellenden op de hoogte kunnen blijven van het laatste nieuws over alle activiteiten voor, tijdens en na de conferentie. De Missionaire parochie is het afgelopen jaar doorontwikkeld tot een platform waar inspiratie en praktische stappen worden bijeengebracht om parochies te ondersteunen om (opnieuw) missionair te worden met daarbij de stuwende kracht van de conferentie.

‘Als God renoveert’
In 2019 nam bisschop Liesen van Bisdom Breda het initiatief om de Canadese priester James Mallon uit te nodigen om naar Nederland te komen. Mallon is auteur van het boek ‘Als God renoveert’. In dit boek gaat hij in op prangende vragen van parochies wereldwijd hoe kansrijk te werken aan bloeiende missionaire geloofsgemeenschappen.

Voor het gehele Nederlandse taalgebied
De conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ is opgezet als een landelijke fysieke bijeenkomst voor het gehele Nederlandse taalgebied. Bij de organisatie van de conferentie zijn naast het Bisdom Breda ook het Centrum voor Parochiespiritualiteit (CPS), Alpha Nederland, Katholiek Alpha Centrum, Xpand, de gezamenlijke kerkelijke bewegingen in Nederland en de Vlaamse Impulsgroep als partners betrokken.

Evenementenlocatie Breepark. Bekijk de locatie op de kaart.

Andere berichten