Conferentie De Missionaire parochie: een overzicht

26 maart 2022

“Overweldigend”, “wat hebben we hier naar uitgekeken”, “hier waren we aan toe”. Uit de reacties van de deelnemers van de Conferentie De Missionaire parochie komt veel enthousiasme naar voren. Tijdens de conferentie (en erna) wordt er op verschillende manieren live verslag gedaan via livestream, Instagram, nieuwsflitsen en via Facebook.

“Hoe worden we missionair?” die vraag houdt bisschop de aanwezigen voor tijdens zijn homilie op de eerste dag van de conferentie. “Houd het simpel. God is bij je. Wij willen zo graag meewerken aan de toekomst van de kerk. Maar misschien gaan we soms te weinig in op de vriendschap met Jezus. Loop dat geschenk niet mis. Dat Hij bij ons is, in ons midden met ons optrekt maakt ons tot een geloofsgemeenschap.”

Father James Mallon preekte in de viering op de tweede conferentiedag, op het hoogfeest van Maria Boodschap. “De engelen houden hun adem in: “Wat gaat Maria zeggen? Gaat ze ‘ja’zeggen?” Het hele plan van Gods redding hangt af van het jawoord van een meisje van.. wat zal ze geweest zijn, zestien jaar?”

“Mij geschiede naar Uw woord”. Daarin zit een daad van een perfect offer en ook ons antwoord wordt gevraagd. “God gebruikt ons niet ondanks onze zwakheden, maar met onze gebreken, zwakheden en beperkingen.”

Bisschop Van den Hout en bisschop Liesen bij het slot van het programma waarin zij voorgingen in gebed voor Rusland en Oekraïne.

Aan het slot van het programma werd samen gebeden. In de grote zaal werd aangesloten bij het gebed dat over de hele wereld gebeden werd voor Rusland en Oekraïne.

Terugkijken
De komende weken worden de inleidingen van fr. James uitgewerkt voor de Bisdom Nieuwsbrief. De inleidingen zijn nog een week terug te kijken via Youtubekanaal van de Missionaire parochie. Per onderdeel is zowel een vertaalde als onvertaalde stream aanwezig.

Onderstaande overzicht van foto’s wordt de komende dagen verder aangevuld. 

Lees verder
Een greep uit andere publicaties over de conferentie:

 

Foto’s: Ramon Mangold

Andere berichten