Bisschop Liesen schrijft Pinksterbrief en voorleesbrief

26 mei 2023

Het Pinksterweekend staat voor de deur. Op zondag 28 mei 2023 viert de Kerk de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen, zeven weken na Pasen. Voor dit Pinksterweekend schreef bisschop Liesen een Pinksterbrief en een voorleesbrief. Enerzijds om het heugelijke feit te delen dat hij na een lang medisch behandeltraject weer langzaam zijn werkzaamheden wil oppakken en anderzijds om gelovigen aan te sporen in kracht van de Heilige Geest de weg van de Missionaire Parochie te gaan.

Bisschop Liesen: “Bij het ziek-zijn met een vooruitzicht dat helemaal niet goed was, heb ik ervaren dat de confrontatie met de dood alles op zijn kop zet en je laat nadenken over wat nu echt het belangrijkste is. Daarbij is me opnieuw helder geworden dat, meer nog dan het besef van de onvermijdelijke dood, de liefde van Christus in staat is alles op zijn juiste plaats te zetten. Inmiddels is de prognose sterk verbeterd! Er is nu niet alleen meer sprake van behandelen, maar – ook al is er nog een weg te gaan – er mag voorzichtig gedacht worden aan genezing. God zij dank, en dank ook aan allen die baden en nog steeds bidden voor genezing.”

De Pinksterbrief is vrijdagmorgen 26 mei verstuurd naar alle parochies en congregaties in het bisdom Breda. Daarbij wordt gevraagd om de korte voorleesbrief aan het einde van alle liturgische vieringen op zaterdagavond en zondagochtend voor te lezen en de kerkgangers te attenderen op de lange versie van de brief.

Leg een aantal exemplaren van de langere brief ook afgedrukt achter in de kerk voor de mensen die digitaal minder vaardig zijn.

Foto: Ramon Mangold

Andere berichten