Bisschop Liesen benoemt Norbert Schnell tot vicaris-generaal

14 april 2023

Op 15 april 2023 wordt Norbert Schnell benoemd tot vicaris-generaal van het bisdom Breda. Met deze benoeming wordt hij tevens lid van het bisdombestuur, waarbij hij zich met name zal bezighouden met de ontwikkeling van de Missionaire Parochie.

Sinds de zomer van 2022 volgt bisschop Liesen een intensief medisch behandelingstraject. De meest recente uitslagen van het medisch onderzoek laten een zeer positieve ontwikkeling zien. Er is niet alleen meer sprake van behandeling, maar ook van genezing. Tegelijk is ook duidelijk geworden dat de medische route voorlopig doorloopt; er is nog een grotere operatie voorzien in juni dit jaar. Onduidelijk blijft voorlopig ook welke inzet op de lange termijn mogelijk is, waarbij zijn capaciteiten de komende periode sowieso nog beperkt zullen zijn.

De voortgang van de Missionaire parochie zowel in het bisdomkantoor als in de parochies vraagt om een goede aansturing. Vanwege zijn gezondheid kan de bisschop hierin momenteel een beperkte rol vervullen. Vanaf september 2022 heeft Norbert Schnell op verzoek van bisschop Liesen het bisdombestuur bijgestaan als adviseur voor de Missionaire parochie. Met het oog op de toekomst heeft de bisschop aan Schnell gevraagd lid te worden van het bisdombestuur. In verkennende gesprekken heeft hij zich bereid verklaard om vicaris-generaal te worden en samen met de bisschop en het bestuur de koers van de Missionaire Parochie verder uit te zetten en te ontwikkelen. Het vormen van een leiderschapsteam in samenspraak met de bisschop wordt onderdeel van zijn benoeming.

Naast zijn taken als vicaris-generaal blijft Norbert Schnell pastoor van de parochie Breda Centrum en de parochie van de Heilige Maria Magdalena te Breda.

Foto: screenshot interview Katholiekleven.nl

Andere berichten