Bisdom Breda raadpleegt de gelovigen voor een ‘synodale Kerk’

13 september 2021

Paus Franciscus vraagt alle bisdommen in de wereld om de gelovigen te raadplegen in voorbereiding op de algemene bisschoppensynode in 2023. Afgelopen week ontving het bisdom Breda het benodigde materiaal om de consultatie uit te voeren.

Zending van de Kerk verstevigen
De synode heeft als thema “Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie, missie”. Dit drukt een manier uit van gezamenlijk op weg gaan, die kenmerkend zou moeten zijn voor christenen. Het doel van de synode is om de zending van de Kerk verder te verstevigen. Het bisdom Breda is bezig een eigen visie op de toekomst te ontwikkelen, onder het motto ‘missionaire Kerk’. Die visie blijkt voor een belangrijk deel samen te vallen met het thema van de synode.

Luisteren
De voorbereiding op de synode in het bisdom Breda loopt van medio oktober tot eind februari 2022. Centraal staat de consultatie. Bisschop Liesen en zijn vicarissen gaan luisteren naar gelovigen uit de verschillende geledingen en gremia, inclusief vertegenwoordigers van niet-katholieke kerken. De vragen die aan de orde zullen komen, zijn gebaseerd op een vragenlijst uit Rome, toegespitst op de eigen situatie van het bisdom. De consultatie wordt ingeluid met een openingsviering op zondag 17 oktober in de basiliek van Oudenbosch. In verband met coronamaatregelen worden afvaardigingen uitgenodigd om deel te nemen aan de viering.

Op basis van de verslagen van de luisterronde maakt de bisschop een synthese. Deze zal besproken worden op de afsluitende pre-synodale bijeenkomst, gepland op 14 januari 2022, die het hoogtepunt moet worden van de diocesane onderscheiding. Een belangrijke vraag daarbij zal zijn: “Wat zegt de heilige Geest tot de Kerk in ons bisdom?” Het eindverslag van de consultatie gaat eind februari naar de Nederlandse bisschoppenconferentie.

Breda en Rome
In de vervolgfases worden pre-synodale bijeenkomsten gehouden per werelddeel. De resultaten uit de eerste twee fases worden verwerkt in het zogeheten “instrumentum laboris” dat gebruikt wordt tijdens de bisschoppensynode in Rome. Het is dus niet onmogelijk dat de inbreng van de gelovigen van het bisdom Breda wereldwijd gehoord wordt.

Speciale uitgave nieuwsbrief
Vanwege het grote belang van de synode brengt het bisdom Breda in oktober een speciale editie van de nieuwsbrief uit, waarin het synodale proces nader zal worden toegelicht.

 

Logo ‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie, missie’ (2021-2023).

Andere berichten