Afscheid Carolien Hoogenboom

16 september 2022

Voor de conferentie van de Missionaire Parochie op 24 en 25 maart 2022 werkte Carolien Hoogenboom als een van de jongste medewerksters voor het bisdom Breda. Afgelopen zomer na zij afscheid van het bisdomkantoor. Intussen heeft zij een nieuwe uitdaging gevonden. Een terugblik met Hans de Jong.

Carolien combineerde haar werk op het bisdom Breda met een functie op het bisdom Haarlem-Amsterdam. Daar is ze mede verantwoordelijk voor het jongerenpastoraat. Carolien komt uit een katholieke familie. Haar grootvader stond aan de wieg van het Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding. Dit instituut is opgericht in 1988. Het ondersteunt katholieke gezinnen bij de opvoeding van hun kinderen en bevordert de contacten tussen katholieke gezinnen onderling. Haar vader is kerkmusicus, geeft les en is dirigent in verschillende Noord-Hollandse kerken.

Carolien is een echte Noord-Hollandse. Ze is geboren in Hoogkarspel. “Ik groeide op binnen de sfeer van de Charismatische vernieuwing,” vertelt ze. “Daar ontving ik mijn geloofsvorming. Na de middelbare school studeerde ik pedagogiek in Leiden. Ik mag me bachelor in de pedagogische wetenschappen noemen. Ik ben toen naar Antwerpen verhuisd waar ik vooral actief was binnen San’ Egidio. Daarnaast werkte ik in de geestelijk gehandicaptenzorg.”

Na een jaar keerde Carolien weer naar haar thuisbisdom terug en begon in 2018 als jongerenwerkster in het bisdom Haarlem-Amsterdam. “Ik koos voor deze functie omdat lijnen samen kwamen. Ik zet me graag in voor de missie van de Kerk. Jezus heeft ons de opdracht gegeven het Evangelie te verkondigen. Daar werk ik graag aan mee. Daarnaast vind ik het leuk actief te zijn voor jongeren en houd ik van organiseren. Ik ben geen theoreticus. Juist het missionaire aspect spreekt mij ook aan in het denken van James Mallon. In 2019 ben ik in dienst getreden van het bisdom Breda. In eerste instantie was ik verantwoordelijk voor de logistiek. Later, toen de conferentie werd uitgesteld, verbreedde mijn taak zich en kreeg ik een opdracht te zorgen voor de young professionals. Dat zijn mensen die aan het begin staan van hun loopbaan. Zij settelen zich en gaan zich binden aan een parochie.” Volgens Carolien is dit bij jongeren en studenten echter steeds minder het geval. “Zij reizen veel meer en zijn vaker op bisdomniveau actief. In theorie richten we ons op alle jongeren maar feitelijk maken vooral hoger opgeleiden deel uit van ons netwerk. Samen kijken we hoe we binnen onze parochies missionair kunnen zijn. Voor mij gaat het om een uitnodigende Kerk die naar buiten treedt en mensen oproept tot leerlingschap van de Heer. Dat doe je in gemeenschap met elkaar. Voor mijzelf hangt dit samen met gebed en de openheid voor de heilige Geest van Wie je leiding ontvangt.”

“We bereiken momenteel honderd tot tweehonderd personen. 136 mensen uit het netwerk van de young professionals hebben aan de conferentie deel genomen. Door de coronapandemie konden we niet alles organiseren wat we wilden. We hebben wel drie regionale bijeenkomsten gehad. Twee in Nederland en één in Vlaanderen. We diepten dan verschillende thema’s van de missionaire parochie uit zoals leiderschap, veerkracht en de kleinere christelijke gemeenschappen.

Na haar vertrek bij het bisdom Breda blijft Carolien actief binnen het bisdom Haarlem-Amsterdam. “Het komend jaar staat in het teken van de Wereldjongerendagen in Lissabon. We gaan daar met de bus naar toe. Ik wil het werk van de Missionaire Parochie op wat voor manier dan ook voortzetten.”

“We bouwden aan een groter geheel. Ik heb ervaren dat elk talent er mag zijn. Je wordt ook op je mogelijkheden aangesproken. Het gebed is de basis van waaruit gehandeld wordt. Het is dan ook fantastisch dat je Onze Lieve Heer aan het werk mag zien en de Missionaire Parochie verder gaat.”

Carolien Hoogenboom heeft met veel plezier gewerkt. “We bouwden aan een groter geheel. Ik heb ervaren dat elk talent er mag zijn. Je wordt ook op je mogelijkheden aangesproken. Het gebed is de basis van waaruit gehandeld wordt. Het is dan ook fantastisch dat je Onze Lieve Heer aan het werk mag zien en de Missionaire Parochie verder gaat.”

Op 1 september 2022 is Carolien gestart als projectleider voor de landelijke Tour van het Wereldjongerendagenkruis. De WJD-Kruistour vormt een belangrijk voorprogramma in de opmaat naar de Wereldjongerendagen die begin augustus 2023 in Lissabon plaatsvinden. In het bisdom Breda zal dit kruis onderdeel zijn van twee jongerenprogramma’s. Op zaterdag 22 oktober bezoekt het de H. Gertrudiskerk in Bergen op Zoom en later die dag maakt het een tocht door Breda.

Andere berichten