Parochies kunnen meedoen met landelijke belronde voor geldwerving

22 juli 2022

Parochies in het bisdom Breda kunnen intekenen voor de eerste landelijke belronde van Actie Kerkbalans. Hiermee worden parochianen via de telefoon gevraagd om financieel bij te dragen aan hun parochie. De eerste ervaringen wijzen uit dat dit een gewaardeerde en persoonlijke manier is om geld te werven. In oktober 2022 wordt de eerste belronde gehouden.

Positieve resultaten
Het idee om mensen te bellen komt van de Protestantse Kerk in Nederland. Uit een pilot blijkt dat telefonisch contact goed werkt om kerkleden te bereiken. Zowel kerkenraden als gemeenteleden waren enthousiast over deze nieuwe manier van werven. Via de telefoon kunnen kerken mensen benaderen die per brief lastiger te bereiken zijn, zoals minder trouwe kerkbezoekers. Daarnaast bleek de telefoon een goede manier om gericht te vragen naar de mogelijkheid om de bijdrage structureel te verhogen, iets waar veel gebelde kerkleden voor open stonden. De financiële resultaten in de pilot waren dan ook erg positief. Daarnaast werd het gesprek aan de telefoon door kerkleden als persoonlijk en prettig ervaren.

Persoonlijk contact
“Veel parochies hebben in de coronatijd het telefonisch contact met hun parochianen herontdekt,” weet Leo Blom, econoom van het bisdom Breda. “Omdat het afleggen van huisbezoeken een lange tijd niet kon, bleek bellen een prettige manier om met mensen in contact te blijven. Dat was misschien noodgedwongen, maar wel een persoonlijke manier om in contact te blijven. Dit initiatief sluit er goed bij aan.” Blom beveelt het initiatief van Actie Kerkbalans aan voor de parochies in het bisdom. “Zie het als investering die zichzelf dubbel en dwars terugverdient.”

Parochies die deelnemen aan de belronde kunnen kiezen uit twee doelen die zij willen bereiken. Een eerste doel kan zijn om bestaande giften te verhogen en niet-gevers te activeren. Een tweede doel kan zijn om trouwe gevers te motiveren tot een zogenaamde ‘periodieke schenking’, waarbij meer belastingvoordeel samenhangt dan minder structurele giften.

Meedoen: hoe werkt het?
Parochies die belangstelling hebben kunnen zich opgeven voor de belactie. Na aanmelding ontvangt de parochie een bevestigingsmail met verdere toelichting. Daarna kan gekozen worden aan welke van de beldoelen de parochie meedoet. Vervolgens selecteert de werkgroep Kerkbalans de parochianen die benaderd mogen worden. De parochie verzamelt telefoonnummers en levert deze aan bij Christal. Deze organisatie belt de parochianen vervolgens namens de parochie. De gifttoezeggingen die dit oplevert, worden teruggekoppeld aan de parochie. Het is aan de parochie erop toe te zien dat de toezeggingen ook daadwerkelijk worden geïncasseerd.

Meer weten?
Veelgehoord zijn vragen over hoe de belronde zich verhoudt tot privacy en de kosten van de belronde. In dit protocol wordt op verschillende vragen ingegaan. Meer informatie is ook te vinden op deze pagina van Actie Kerkbalans.

 

Andere berichten