“Elk jaar zijn er nieuwe mensen die meedoen met Actie Kerkbalans”

13 januari 2022

Van zaterdag 15 januari tot zaterdag 29 januari 2022 doen in het hele land 2000 parochies en gemeentes mee met Actie Kerkbalans. De opbrengsten van deze actie zijn noodzakelijk voor het financieren van de pastorale verzorging, de gebouwen en kerkelijke activiteiten als liturgie en catechese.

In het bisdom Breda houdt diaken Jan Foesenek zich actief bezig met deze actie. Foesenek is diaken van de Lieve Vrouweparochie in Bergen op Zoom. “We zijn druk bezig met het verzenden van de brieven,” vertelt hij. “Elk katholiek huishouden in onze parochie ontvangt een brief, ongeacht of ze wel of niet bijdragen. De niet-betalenden krijgen een eigen brief. Op deze manier gaan er 14.000 brieven de deur uit. De benadering van hen die niet bijdragen loont,” aldus diaken Foesenek. “Elk jaar zijn er nieuwe mensen die besluiten mee te doen met Actie Kerkbalans. Jaarlijks valt ongeveer 5% van de deelnemers af, voornamelijk door overlijden. Tot nu toe wordt dit opgevangen door nieuwelingen. Het voordeel is dat zij het door het bisdom gevraagde bedrag betalen. Hierdoor blijven we stabiel. In 2020 haalden we 182.000 euro op.”

“Elk jaar zijn er nieuwe mensen die besluiten mee te doen met Actie Kerkbalans.”

De Lieve Vrouweparochie voert feitelijk het hele jaar door actie. “Je moet er natuurlijk ook wat voor doen,” lacht Jan. Hij illustreert dit met een aantal voorbeelden. “Elke nieuwe parochiaan ontvangt een welkomstpakket met daarin een welkomstbrief, een parochieblad en informatie over de actie kerkbalans. Hierop wordt over het algemeen positief gereageerd. Bij bijeenkomsten met doopouders, ouders van eerste communicanten en vormelingen is steeds iemand van de werkgroep Kerkbalans aanwezig. Zij spreken ook over de financiële aspecten van het kerk-zijn.”

“In 2020 zagen we zelfs een stijging van de bijdragen”

“In 2020 zagen we zelfs een stijging van de bijdragen,” meldt Foesenek. “Dit komt omdat we dat jaar een extra actie hebben georganiseerd.” De coronatijd zorgt voor een aantal nieuwe uitdagingen. “Het probleem zit hem vooral in de collectes. Het aantal gelovigen dat in een viering lijfelijk participeert is door de coronamaatregelen zeer beperkt. We zenden de vieringen wel uit via livestream. Naast de fysieke collecte in de vieringen collecteren we ook digitaal, via de Givt-app. Op de website staat ons bankrekeningnummer maar ook een QR-code waarmee mensen via hun telefoon een bijdrage kunnen geven. Zo ontvangen we wekelijks een bedrag, met Kerstmis zelfs 500 euro.”

Diaken Jan Foesenek van de Lieve Vrouweparochie: “In 2020 zagen we zelfs een stijging van de bijdragen” – Foto: Lieve Vrouweparochie

 

Andere berichten