Online persconferentie over uitkomsten onderzoek ‘kerk in coronatijd’

14 januari 2021

Tijdens een landelijke online persconferentie op vrijdag 22 januari 2021 presenteert Actie Kerkbalans de uitkomsten van het onderzoek naar onder meer kerk in coronatijd. Aanvankelijk zou de persconferentie op 15 januari plaatsvinden. Vanwege de huidige coronamaatregelen wordt deze nu geheel online gehouden.

Beleving van kerkgangers
Tijdens de persconferentie presenteert Actie Kerkbalans de uitkomsten van een groot opgezet onderzoek dat is gedaan door onderzoeksbureau Citisens. Daarin is gevraagd naar de beleving van kerkgangers van hun kerk in coronatijd en ook naar de geefbereidheid van de deelnemers. De in totaal plusminus 2.000 respondenten komen uit de vier deelnemende kerkgenootschappen van Actie Kerkbalans, te weten de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente.

Betekenis in deze tijd
Spreker is Frank van Kooten van bureau Citisens over het onderzoek. Verder geven mgr. Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch en referent namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie voor Kerk en Samenleving en dominee Trinette Verhoeven, classispredikant van de PKN Classis Utrecht een reactie op het onderzoek en de betekenis er van voor de kerk in deze tijd.

Verder lezen

Campagneslogan 2021: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”

Andere berichten