Campagne Actie Kerkbalans van start met landelijk persmoment

10 januari 2023

Vanaf zaterdag 14 januari 2023 doen in het hele land ongeveer 2000 parochies en gemeenten mee met Actie Kerkbalans, het gezamenlijke interkerkelijke initiatief voor lokale fondsenwerving.

Jaarlijks vragen de deelnemende geloofsgemeenschappen hun kerkgangers in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. De opbrengsten van deze actie zijn noodzakelijk voor het financieren van pastorale zorg, gebouwen en kerkelijke activiteiten zoals liturgie en catechese. Kerken krijgen geen steun in de vorm van subsidies.

Tips om geldwerving te organiseren en te communiceren
In een nieuwsbrief voor januari wordt een aantal suggesties opgesomd waarmee parochies werk kunnen maken van hun lokale Actie Kerkbalans. Zo is het landelijke startmoment live te volgen en zijn er allerlei communicatietips beschikbaar. Door middel van een kalender wordt het parochies gemakkelijk gemaakt om op het juiste moment de juiste voorbereidingen te treffen. In een handige te downloaden kalender staan per maand de voorbereidingen en acties beschreven.

Landelijk persmoment
Op woensdag 18 januari vindt de landelijke persconferentie van Actie Kerkbalans plaats. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om deze persconferentie via livestream mee te maken. Tijdens dit moment worden de uitkomsten gepresenteerd van het onderzoek dat Actie Kerkbalans liet uitvoeren naar onder andere de rol van de kerk in tijden van crisis en de betrokkenheid van kerkgangers bij Actie Kerkbalans.

  • Wat: persconferentie Actie Kerkbalans
  • Waar: via livestream
  • Wanneer: woensdag 18 januari, start 10.30 uur
  • Voor wie: pers, organisatoren van Actie Kerkbalans en overige geïnteresseerden
  • Sprekers: Onderzoeker Citisens, bisschop J. van den Hende (Rotterdam) en classispredikant J. van Rijn (Zuid-Holland Noord)
  • Aanmelding: via dit aanmeldformulier


Lees ook: “Elk jaar zijn er nieuwe mensen die meedoen met Actie Kerkbalans”

Fragment van de te downloaden kalender met tips om op het juiste moment stappen te zetten.

Andere berichten