Zondag van de Arbeid 2012

25 april 2012

“Christenen kunnen, geïnspireerd door hun geloof in Christus en Zijn evangelie, aan die samenleving hun steentje bijdragen.” Dit schrijft mgr. De Korte bij gelegenheid van Zondag van de Arbeid 2012 aan priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en parochiebesturen. Mgr. De Korte is landelijk referent voor Kerk en Samenleving.

Hij verwijst in zijn brief naar een brief van paus Benedictus XVI, die schrijft “Door werk leert de mens zichzelf te zien als een deelnemer in Gods plan met de schepping […] Daarom ondermijnt werkloosheid of onzeker werk de menselijke waardigheid.”

Het is van vitaal belang, aldus de paus dat er serieuze, effectieve en juridische maatregelen worden getroffen om iedereen toegang tot waardig, vast en goedbetaald werk te verzekeren, waardoor iedereen naar heiliging van het leven kan streven en actief kan deelnemen aan de ontwikkeling van de samenleving.

Lees de brief van mgr. De Korte bij gelegenheid van de Zondag van de Arbeid, klik hier

 

Andere berichten