YouTube-film over het Getijdengebed (Jaar van het Gebed)

19 februari 2015

Op het YouTube-kanaal is de gebedsfilm van februari geüpload. Pastoor Han Akkermans legt hierin het Getijdengebed uit. Het Getijdengebed is het gebed van de hele kerkgemeenschap en is bedoeld voor álle gelovigen.

Zoals de naam al zegt, wordt dit gebed op bepaalde tijden gebeden. De twee belangrijkste uren van het Getijdengebed zijn het morgengebed (lauden) en avondgebed (vesper).

Bij de film is een opzet voor ontmoeting en geloofsgesprek gemaakt, waar parochies en anderen gebruik van kunnen maken. Deze legt uit dat er van de eerste christenen het getuigenis is dat zij “ijverig waren in het breken van het brood en in het gebed” (Handelingen 2, 42). Aangezien de eerste christenen over het algemeen van Joodse afkomst waren, sloten de eerste gebedspraktijken nauw bij de Joodse praktijken aan. Op vaste uren werd er gebeden en voornamelijk psalmen. Zo horen we dat Petrus rondom het “zesde uur” ging bidden (Handelingen 10, 9). Langzaam groeit daar een voor de christenen eigen gebedspraktijk uit, namelijk het Getijdengebed.

In de Vroege Kerk zijn getuigenissen over een morgen- en avondgebed en gebeden op het derde, zesde en negende uur. In de loop van de tijd kristalliseerde de vorm zich langzaam uit, maar verschoof het bidden van de getijden ook van de hele geloofsgemeenschap naar de kloosters en de priesters. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) heeft het Getijdengebed teruggegeven aan de gelovigen. Iedere christen is vandaag uitgenodigd om (delen van) het Getijdengebed dagelijks te bidden.

 

Andere berichten