Week van het Katholiek Onderwijs 2015: Sint Maarten en solidariteit

25 september 2015

Van 9 tot en met 13 november 2015 vindt voor de tweede keer de Week van het Katholiek Onderwijs plaats. Het thema is ‘Kiezen voor elkaar’. Solidariteit is een van de basisprincipes van het katholiek sociaal denken, waarin de vraag centraal staat hoe we goed met elkaar kunnen samenleven.

Alle (mede-)katholieke scholen in het primair en voortgezet onderwijs hebben lessuggesties ontvangen rond de figuur van Sint Maarten, die bij uitstek liet zien wat solidariteit is. Zijn naamdag wordt op 11 november gevierd.

Er zijn vier lesbrieven verschenen. Deze bieden materiaal om in alle groepen op school op een speelse manier in te gaan op het verhaal van deze heilige die in zijn leven heeft laten zien wat solidariteit inhoudt. Wie het heeft over Sint Maarten komt uit bij Jezus. Daarom is er in de lessen voor de midden- en bovenbouw ook een verhaal uit het Evangelie opgenomen.

De lesbrieven werden gemaakt onder auspiciën van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR). De NKSR verwacht op basis van een enquête dat heel wat scholen actief zullen meedoen. De Week van het Katholiek Onderwijs is een initiatief van de NKSR en is voorbereid in samenwerking met de katholieke onderwijsorganisaties.

De lesbrieven kunnen worden gedownload en zijn:

– Zie voor meer informatie de website van de Nederlandse Kerkprovincie.

Andere berichten