Vieringen tijdens de Goede Week en Pasen in de kathedraal

20 maart 2013

De Kerk herdenkt in de week voorafgaand aan Pasen, de Goede Week, het lijden en sterven van Jezus Christus. Bisschop Liesen is tijdens het Paastriduum celebrant in vieringen in de H. Antoniuskathedraal te Breda. Hier vindt u het overzicht van de vieringen.

Dinsdag 26 maart
Om 19.00 uur is er een boeteviering in de H. Catharinakerk op het Begijnhof.

Woensdag 27 maart
Om 19.00 is bisschop Liesen de hoofdcelebrant in de chrismaviering. Hij zegen de oliën voor de geloofsleerlingen en de zieken en wijdt het chrisma. Deze viering is dit jaar in de H. Gummaruskerk te Wagenberg.

Donderdag 28 maart: Witte Donderdag
Bisschop Liesen celebreert de eucharistieviering om 19.00 uur. Het herenkoor zingt.

Met de eucharistieviering van Witte Donderdag begint het Triduum Sacrum dat eindigt met de Tweede Vespers van Pasen op Paaszondag. Tijdens deze eucharistieviering herdenkt de Kerk de instelling van de eucharistie en het priesterschap.

Vrijdag 29 maart: Goede Vrijdag
Om 15.00 uur vindt de viering van het lijden en sterven van de Heer plaats. De Schola Cantorum uit Oosterhout zingt tijdens deze viering. Bisschop Liesen is de celebrant.

Op Goede Vrijdag overweegt de Kerk het lijden en sterven van de Heer. Het is een geboden vasten- en onthoudingsdag. De Kerk viert deze dag geen eucharistie. In de kathedraal wordt om 15.00 uur de officiële liturgie van de Kerk gevierd met de dienst van het Woord, de kruisverering en de communieritus.

Om 19.00 uur bidt bisschop Liesen de kruisweg. Jan Schuurmans verzorgt de gezangen samen met priesterstudenten van het Antoniushuis, het huis voor priesterstudenten van het bisdom van Breda.

Zaterdag 30 maart: Stille Zaterdag
In de avond begint de Paaswake om 21.00 uur. Bisschop Liesen is hoofdcelebrant. De Kathedrale Cantorij verzorgt de viering.

De Kerk viert Jezus’ verrijzenis en overwinning op de dood. De viering bestaat uit vier gedeelten. Het vuur, symbool van het nieuwe licht wordt gezegend. De gelovigen overwegen de hoofdmomenten van de heilsgeschiedenis en het doopwater wordt gewijd. De gelovigen vernieuwen hun doopbeloften. De eucharistie wordt weer gevierd.

Paaszondag 31 maart: Hoogfeest van Pasen
Om 10.30 uur celebreert bisschop Liesen de eucharistie in de kathedraal. De Kathedrale Cantorij zingt.

Paasmaandag 1 april: Tweede Paasdag
Om 10.30 uur is de eucharistieviering met samenzang in de H. Catharinakerk op het Begijnhof.

Lees meer over de viering van Pasen in het bisdommagazine dat voor Pasen werd gemaakt, klik hier

 

Andere berichten