Vieringen bisschop Liesen tijdens de Goede Week en Pasen

1 april 2015

De Kerk herdenkt in de week voorafgaand aan Pasen, de Goede Week, het lijden en sterven van Jezus Christus. Bisschop Liesen is tijdens het Paastriduum celebrant in de volgende vieringen.

Woensdag 1 april
Om 19.00 uur is bisschop Liesen hoofdcelebrant in de chrismaviering in de parochiekerk van Sint Petrus’ Banden te Gilze. Hij zegent de oliën voor de geloofsleerlingen en de zieken en wijdt het chrisma.

Donderdag 2 april: Witte Donderdag
Bisschop Liesen celebreert de eucharistieviering om 19.00 uur in de H. Antoniuskathedraal in Breda.

Met de eucharistieviering van Witte Donderdag begint het Triduum Sacrum dat eindigt met de Tweede Vespers van Pasen op Paaszondag. Tijdens deze eucharistieviering herdenkt de Kerk de instelling van de eucharistie en het priesterschap.

Vrijdag 3 april: Goede Vrijdag
Om 15.00 uur is de bisschop celebrant in de H. Antoniuskathedraal voor de herdenking van het lijden en sterven van de Heer.
Om 19.00 uur is de bisschop celebrant in de H. Antoniuskathedraal bij het bidden van de kruisweg.

Op Goede Vrijdag overweegt de Kerk het lijden en sterven van de Heer. Het is een geboden vasten- en onthoudingsdag. De Kerk viert deze dag geen eucharistie.

Zaterdag 4 april: Stille Zaterdag
In de avond is de bisschop celebrant in de Paaswake om 21.00 uur in H. Antoniuskathedraal.

De Kerk viert Jezus’ verrijzenis en overwinning op de dood. De viering bestaat uit vier gedeelten. Het vuur, symbool van het nieuwe licht wordt gezegend. De gelovigen overwegen de hoofdmomenten van de heilsgeschiedenis en het doopwater wordt gewijd. De gelovigen vernieuwen hun doopbeloften. De eucharistie wordt weer gevierd.

Paaszondag 5 april: Hoogfeest van Pasen
Om 10.00 uur is de bisschop hoofdcelebrant in de eucharistieviering in de H. Willibrorduskerk te Teteringen en om 11.30 uur in de H. Aartsengel Michael kerk te Breda.

De vieringen van Pasen
In 2012 verscheen een brief van de Nederlandse bisschoppen over de vieringen van het Paastriduüm. De vieringen van Pasen vormen het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. In 2013 maakte het bisdom een speciaal magazine in het verlengde van de brief van de Nederlandse bisschoppen. Dit magazine geeft uitleg over de viering van Pasen. Ook werd een poster over de vieringen van Pasen verspreid, die het bisdom Rotterdam maakte.

Andere berichten