Thema Wereldjongerendagen 2022 bekendgemaakt

28 juni 2019

Paus Franciscus heeft op zaterdag 22 juni het thema bekendgemaakt van de Wereldjongerendagen (WJD) die in 2022 plaatsvinden in Lissabon: ‘Maria stond op en ging met spoed’. De paus deed dit aan het eind van een internationale bijeenkomst met jongeren in Rome.

Ook zijn de thema’s bekendgemaakt van de WJD’s die in de bisdommen worden gehouden in de jaren voorafgaand aan Lissabon. Elk jaar op Palmzondag worden deze diocesane jongerendagen gehouden. Ze staan in het teken van het op weg gaan om het goede nieuws te verkondigen.

  • WJD 2020: ‘Jongeman, Ik zeg je: sta op!’ (Lucas 7, 14)
  • WJD 2021: ‘Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt’ (vgl. Handelingen 26, 16)
  • WJD 2022 (Lissabon): ‘Maria stond op en ging met spoed’ (Lucas 1, 39)

“Sta op, ga de wereld in en leef!”
Kapelaan Jochem van Velthoven coördineert het jongerenwerk van het Bisdom Breda. De nieuwe thema’s doen hem terugdenken aan wat Paus Franciscus zei tijdens de WJD van 2016 in Krakau: Van Velthoven: “De paus heeft de jongeren toen opgeroepen om van hun comfortabele bank af te komen. Hij sprak over zogenaamde ‘couch potatos’, of wel de gamende, appende bankhangjongeren.”

“Het alternatief is namelijk veel leuker, uitdagender en inspirerender voor jezelf en voor de mensen om je heen. Sta op, ga de wereld in en leef! Het is een oproep aan alle jongeren, in het bijzonder aan de katholieke jongeren om werk te maken van hun geloof en verantwoordelijkheid hierin te nemen. Wacht niet af totdat iemand anders iets organiseert, maar kom zelf in beweging met je talenten en jeugdig enthousiasme. Jullie zijn het uur van God en dat is nu!”

Christus vivit
De paus maakte de nieuwe thema’s bekend tijden internationale bijeenkomst met jongeren in Rome. Zo’n 250 jongeren, waaronder twee Nederlanders die waren afgevaardigd vanuit de Nederlandse kerkprovincie, waren drie dagen bijeen om te spreken over de Kerk en jongeren. Zij deden dit op basis van het document ‘Christus vivit’. Die tekst werd geschreven na de bisschoppensynode over ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’ in oktober 2018.

Paus Franciscus vertelde de jongeren dat hij hoopt op een harmonieus samengaan van “onze reis in het verlengde van de bisschoppensynode en onze tocht naar de WJD in Lissabon.” Hij benadrukte: “Jullie hebben elkaar nodig, als je een verschil wilt maken in de wereld die voortdurend neigt naar verdeeldheid,” aldus de paus. “Alleen als we samen optrekken, zijn we werkelijk sterk. Laten we met Christus, die het Brood ten Leven is en ons de kracht geeft voor onze tocht, zijn vuur brengen om licht te brengen in de duisternis in deze wereld.”

(Foto: Victor Freitas)

Andere berichten