‘Tekens van de levende Heer’

25 augustus 2010

Een project van het bisdom van Breda over de sacramenten

Met het project ‘Tekens van de levende Heer’ vraagt het bisdom van Breda aandacht voor de betekenis van de sacramenten. Het doel van het project is het gelovig verstaan van de sacramenten te verdiepen.

Uitgaven
In het kader van het project over de sacramenten ‘Tekens van de levende Heer’ verschijnt een bisdommagazine. Ook verschijnt over elk van de sacramenten een geloofsboekje. Daarnaast werd een kleurboekje gemaakt voor kinderen met tekeningen van de sacramenten. De geloofsboekjes worden verspreid in de parochies in het bisdom van Breda.

Op internet kunnen geloofsgesprekken worden bekeken over de sacramenten, interviews met mensen uit het bisdom, die werden uitgezonden op zondagochtend voorafgaand aan de uitzending van de eucharistie op Nederland 2. Links naar de uitzendingen staan op de pagina over het project over de sacramenten op de bisdomsite. Er wordt een dvd gemaakt met alle uitzendingen uit het bisdom van Breda.

Rond de doop, eerste communie, het vormsel hebben parochies contact met vele mensen. Om het bijzondere moment voor de ontvangers van het sacrament te markeren werden voor parochies certificaten gemaakt om in te vullen en persoonlijk te tekenen. Klik hier of ga rechtstreeks naar het bestelformulier op deze site.

Agenda
Het hele jaar door is er bijzondere aandacht voor de sacramenten.

  • Het bisdommagazine en de geloofsboekjes verschijnen voorafgaand aan open monumentendag (11-12 september 2010). Het materiaal ondersteunt parochies die de kerk in dit weekend ook als plek van geloof willen openstellen.
  • Het project over de sacramenten bouwt voort op het magazine en de geloofsboekjes over het kerkgebouw als huis van God (2009). De power point presentatie die tijdens de openstelling kan worden getoond is nog verkrijgbaar bij het bisdom.
  • Voorafgaand aan open monumentendag is er op vrijdag 3 september 2010 een training voor openstellers en rondleiders die met het geloof voorop mensen willen rondleiden in het eigen kerkgebouw (14.00 – 16.30 uur, Willibrordusbasiliek Hulst, informatie via T 076 5223444, E secretariaat@bisdombreda.nl).
  • Op 13 september vindt voor pastorale beroepskrachten een bijeenkomst in het bisschopshuis plaats over sacramentencatechese in het parochiepastoraat.
  • Op 9 oktober 2010 vindt een diocesane zangdag plaats rond de ‘Mis van de heilige Geest’. De vormselcompositie wil een muzikale en catechetische impuls zijn voor de viering van het sacrament van het vormsel.
  • Op 1 maart 2011 gaat de jaarlijkse studiedag liturgie in op de liturgische momenten tijdens de voorbereiding op de initiatiesacramenten (doop, eucharistie, vormsel). De studiedag wordt georganiseerd door de diocesane commissie voor liturgie.
  • Van maandag 26 september 2011 tot zondag 2 oktober 2011 organiseert het bisdom van Breda een ‘Week van de sacramenten’ met op elke dag van de week een activiteit rond een van de sacramenten. De activiteiten worden uitgevoerd met parochies, religieuzen en anderen.

Parochies worden uitgenodigd hierbij met eigen activiteiten aan te sluiten.

‘Tekens van de levende Heer’
Bisschop Van den Hende: “Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus’ Naam in de gemeenschap van de Kerk mogen vieren. De sacramenten zijn een paasgeschenk van de levende Heer aan de Kerk: ‘de apostelen trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die hen vergezelden’ (Mc. 16, 20).
In Jezus is God zelf dichtbij ons. Jezus deelde ons leven, gaf zijn leven aan het kruis. Op Pasen is Hij verrezen. Jezus is teruggekeerd naar de hemel. Hij heeft de heilige Geest gegeven als helper in ons midden. In kracht van die heilige Geest vieren wij de sacramenten, de werkzame tekens van de levende Heer. In de vieringen van de sacramenten ontmoeten wij Jezus zelf. De heilige Gregorius de Grote schreef: ‘Wat zichtbaar was in onze Verlosser is overgegaan in zijn sacramenten’.”

Acolieten dragen het processiekruis met Christus. Foto van de chrismaviering op 31 maart 2010 in de H/ Martinuskerk te Princenhage. (Foto: I. Bertens)

 

Andere berichten