Sociale kaart voor Zeeland (Inclusieproject)

11 juni 2012

Op 1 januari 2012 startte in het bisdom van Breda een project ter bevordering van de integratie van mensen met een beperking in het parochiële leven. De eerste stap in het inclusieproject is nu afgerond. Myriam de Jong-Smits, projectcoördinator, bezocht alle pastorale teams in Zeeland en sprak met hen over de integratie van mensen met een beperking in de parochie.

Gesprek met pastorale teams
“Bij pastorale teams bestaat zeker belangstelling voor het project,” concludeert ze. “Ze weten niet altijd welke instellingen hun bondgenoten bij de benadering van deze specifieke groep mensen kunnen zijn. Dat bracht mij tot de conclusie dat een sociale kaart wenselijk is.”

De projectcoördinator merkte dat er weliswaar veel informatie over deze doelgroep bestaat maar dat deze niet gebundeld is. “Een sociale kaart zal daarom in beeld brengen welke organisaties en belangenbehartigers zich met mensen met een beperking bezighouden. De kaart is vooral bestemd voor de pastorale teams. Ze kunnen met behulp van deze kaart binnen hun werkgebied gericht mensen benaderen.” Het inclusieproject is hiermee in een nieuwe fase beland.

De bronnen van de sociale kaart
De Jong-Smits maakt gebruik van bestaand materiaal. “De Zeeuwse welzijnsinstelling Scoop maakt om de twee jaar een sociale kaart voor Zeeland.. Daarnaast zijn er verschillende gemeentelijke deelinventarisaties. Deze zijn gemaakt in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het probleem hiermee is dat ze steeds andere benamingen voor onze doelgroep gebruiken”.
Ook met behulp van internet wordt veel materiaal verzameld. De informatie wordt geordend per samenwerkingsverband. Het werk aan de sociale kaart startte in juni en wordt naar verwachting in september afgerond.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over het inclusieprogramma contact op met Myriam de Jong-Smits, E mdejongsmits@bisdombreda.nl, T 076 5223444.

Lees ook: ‘Bisdom van Breda start project voor meer integratie van mensen met een beperking’ (bericht d.d. 12 januari 2012)
https://bisdombreda.nl/nieuwsbericht.php?id=1330

Sociale leer van de Kerk in het bisdom van Breda
Het bisdom van Breda geeft sinds 2009 nieuwe impulsen aan de diaconie via ‘diaconale centra’. Vanwege de sociale leer van de Kerk ontplooit en ondersteunt het bisdom initiatieven ten behoeve van de diaconie en de zichtbare gelovige uitstraling daarvan. Andere initiatieven zijn onder meer: diaconale werkbezoeken van de bisschop, de Antoniusacademie, de Diaconale stad Roosendaal.

Vanwege de sociale leer van de Kerk werkt het bisdom van Breda heel concreet aan vier thema’s: onderwijs, zorg, arbeid, publiek bestuur. In 2011 verscheen een speciaal bisdommagazine over de sociale leer van de Kerk. Ook verschenen vier geloofsboekjes en een gebedskaartje bij gelegenheid van Pinksteren.

Voor de geloofsboekjes over de sociale leer van de Kerk, klik hier

Voor het gebedskaartje b.g.v. Pinksteren 2011 ‘Geef dat ons hart van liefde brandt’, klik hier

Voor het bisdommagazine over de sociale leer van de Kerk, klik hier

 

Andere berichten