Reactie op berichtgeving over de viering van het Paastriduüm

3 april 2013

Het bisdom van Breda reageert op publicaties in BN/De Stem over de vieringen in de Goede Week. De reactie is gepubliceerd in de krant van 3 april en werd geschreven door Daphne van Roosendaal, communicatieregisseur van het bisdom.

Lees ook het bisdommagazine over Pasen
Rechtstreeks naar het artikel ‘Uit de brief over het Paastriduüm’
Rechtstreeks naar het artikel ‘Gesprek over de viering van het Paastriduüm’
Poster over de viering van het Paastriduüm


Op vrijdag 22 maart en op zaterdag 30 maart publiceerde BN/De Stem artikelen over een brief over de viering van Pasen. In het artikel van 22 maart werden enkele punten uit de brief aangehaald, zoals “In de vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag mag alleen een priester voorgaan” en ook: “Wie tijdens dit zogenoemde paastriduüm de communie wenst te ontvangen, dient eerst te biechten.”

Wat niet duidelijk was in het artikel is dat het een brief betrof die niet alleen van mgr. Liesen was, maar van de gezamenlijke Nederlandse bisschoppen, en dat de brief in de zomer van 2012 was verspreid en daarna besproken met de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers.

Wat niet klopte in het artikel was de informatie over de biecht en de communie. Inderdaad, de brief vraagt aandacht voor het sacrament van boete en verzoening. De brief zegt niet dat het voorwaarde is om de communie te ontvangen met Pasen.

Voor wie het wilde nalezen, plaatste het bisdom op 22 maart een bericht op de website. Dit verwees naar het bisdommagazine dat op 1 maart verscheen, en waarin een samenvatting van de brief is opgenomen. Naar aanleiding van het krantenartikel op 30 maart werd het bericht opnieuw op de homepage van de website van het bisdom geplaatst.

Het tweede krantenartikel bracht twee kanten van het verhaal in beeld, sprak over pijn in de parochies en over een revival van de biecht. De schrijver van dit artikel wist mij niet te bereiken. Het artikel zette het misverstand over de brief van de bisschop en de biecht voort.

Het bisdom heeft zich veel moeite getroost om mensen goed te informeren over de brief. De bisschop sprak er met alle priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers over. Hij sprak erover met pastoors en teamleiders in het vicariaat Breda en heeft een gesprek met de pastoors en teamleiders van het vicariaat Middelburg. Het bisdom maakte een magazine en verspreidde een poster over de viering van Pasen. En toen een en ander onvoldoende zorgvuldig in de krant kwam, werden deze zaken met een websitebericht nogmaals onder de aandacht gebracht.

Het is een ingewikkelde boodschap die moest worden gecommuniceerd. De vieringen van Pasen vormen het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Juist vanwege de rijke liturgie zijn bij de vieringen van het Paastriduüm veel mensen betrokken. De bisschoppen vroegen goede aandacht voor deze vieringen en een hernieuwde aandacht voor bestaande richtlijnen.

In die richtlijnen wordt gesproken over de biecht. Niet als voorwaarde om de communie te ontvangen, maar om het als sacrament onder de aandacht te brengen.

De Kerk viert dit jaar met het Jaar van het Geloof dat vijftig jaar geleden het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) begon. Hierin wordt internationaal aandacht gevraagd voor de biecht. Zo heeft de Amerikaanse kardinaal Dolan erop gewezen dat het Concilie het sacrament van boete en verzoening wilde vernieuwen. Hij signaleert echter dat het daarentegen bijna verdween. Het Jaar van het Geloof is daarom volgens hem een goede tijd, waarin bisschoppen en gelovigen samen dit sacrament opnieuw aandacht mogen geven.

Voor wie zich uitgenodigd voelt, kunnen pastorale beroepskrachten in het bisdom ook voor mensen anno nu de waarde van het sacrament uitleggen. Voor wie een en ander nog eens na wil lezen, staat de samenvatting van de brief van de bisschoppen nog op de website van het bisdom.

Daphne van Roosendaal
Communicatieregisseur bisdom van Breda

 

Andere berichten