Priesterstudenten zingen hymne ‘Pange, lingua gloriosi’ in video op YouTube

6 maart 2013

Op het YouTube-kanaal van het bisdom van Breda is een video geplaatst van priesterstudenten van het bisdom van Breda die de hymne ‘Pange, lingua gloriosi’ zingen. De tekst van de hymne werd opgenomen in het bisdommagazine over Pasen dat begin maart verscheen.

De hymne ‘Pange, lingua gloriosi’ wordt gezongen op Witte Donderdag als, na de uitreiking van de heilige communie, het Allerheiligste ter aanbidding wordt overgebracht naar het rustaltaar. De hymne wordt ook gezongen op Sacramentsdag tijdens de Vespers. De hymne is gedicht door de heilige Thomas van Aquino (1224-1274). Op verzoek van paus Urbanus IV stelde hij het officie van Sacramentsdag samen.

De priesterstudenten voor het bisdom van Breda wonen in het Antoniushuis in Bovendonk, waar de opname is gemaakt. Het Antoniushuis is het woon- en vormingshuis van priesterstudenten van het bisdom van Breda. De studenten uit de video studeren aan de Priesteropleiding Bovendonk: www.pdob.nl.

Zie voor de tekst van de hymne pagina 14-15 in het nieuwe bisdommagazine over Pasen.

  

 

 

Andere berichten