Pinksterbrief: ‘Hebt gij de heilige Geest ontvangen toen ge het geloof hebt aangenomen?’

7 mei 2009

In de Pinksterbrochure 2009 is de Pinksterbrief van bisschop Van den Hende opgenomen: ‘Hebt gij de heilige Geest ontvangen toen ge het geloof hebt aangenomen?’ Pinksteren valt op 31 mei 2009.

In zijn brief vraagt de bisschop aandacht voor de inspiratie en de werking van de heilige Geest: “Op weg naar Pinksteren 2009 wil ik u uitnodigen om als bisdom van Breda samen opnieuw open te staan voor de inspiratie van de heilige Geest. Maria en de jonge Kerk stonden – voorafgaande aan Pinksteren – biddend open voor de heilige Geest, op grond van Gods belofte (Hand. 1, 8.12-14). In hun voetspoor wil ik u vragen om in gezamenlijkheid en bewust opnieuw ons vertrouwen te stellen op de werking van Gods Geest in de Kerk en in de wereld van nu.”

“Graag bid ik dat de heilige Geest aan ons allen het gelovig enthousiasme en engagement zal geven om – met Maria – te durven zeggen: ‘Mij geschiede naar uw woord’ en om te kunnen volbrengen wat de Heer ons als roeping in het hart heeft gelegd.”

Download de Pinksterbrief van bisschop Van den Hende. Klik hier

Andere berichten