Paus Franciscus over ‘De vreugde van het Evangelie’

27 november 2013

Op 26 november werd in Rome de postsynodale exhortatie ‘Evangelii Gaudium’ gepresenteerd. De exhortatie werd geschreven door paus Franciscus naar aanleiding van de Bisschoppensynode over nieuwe evangelisatie. Deze vond plaats aan het begin van het Jaar van het Geloof (7-28 oktober 2012) en had als thema ‘De nieuwe evangelisatie voor het doorgeven van het christelijk geloof’.

De exhortatie ontleent zijn naam aan de eerste woorden van de tekst: “De vreugde van het Evangelie vult het hart en de levens van allen die Christus ontmoeten.”

Aartsbisschop Fisichella, president van de Pauselijke raad voor de bevordering van de nieuwe evangelisatie, presenteerde de tekst. Hij gaf aan dat de exhortatie de aanbevelingen van de Bisschoppensynode verwerkt, en dat de paus daarnaast ook zijn pastorale ervaring heeft ingebracht. Ook zijn er verwijzingen naar diverse Vaticaanse documenten.

Context van nieuwe evangelisatie
Fisichella gaf aan dat de paus zich enerzijds richt tot de particuliere Kerken (d.w.z. de bisdommen). Omdat deze uitdagingen en kansen ervaren specifiek voor hun culturele context, zijn ze in staat om aspecten van de nieuwe evangelisatie te belichten die van belang zijn voor hun situatie. Anderzijds schetst de paus een gemeenschappelijke lijn voor de hele Kerk en individuele gelovigen, die allen geroepen zijn om mee te werken aan de nieuwe evangelisatie.

Missionaire communicatie
De tekst is geschreven in een directe stijl. De paus gaat in de tekst expliciet in op missionaire kerkelijke communicatie. “We moeten realistisch zijn en er niet van uitgaan dat ons publiek de volledige achtergrond begrijpt van waaruit we communiceren, of dat men in staat is om wat we zeggen te relateren aan het hart van het Evangelie” (nr 34), schrijft de paus. “Als we een pastoraal doel en een missionaire stijl aannemen […], moet de boodschap zich concentreren op de essentie, op wat het meest mooi is, het meest belangwekkend, het meest aantrekkelijk en tegelijkertijd meest noodzakelijk. De boodschap wordt eenvoudig, zonder daarbij iets van diepgang of aan waarheid te verliezen, en wordt zo des te krachtiger en overtuigender” (nr. 35).

De Engelste tekst is beschikbaar op de website van het Vaticaan www.vatican.va.
– Lees de tekst ‘Evangelii Gaudium op internet’.
– Download de tekst ‘Evangelii Gaudium’ als pdf.
– Lees de samenvatting van de exhortatie van aartsbisschop Fisichella bij de presentatie (Engels).

 

Andere berichten