Parochies ontvangen folder over het Paastriduüm

15 maart 2024

Parochies in het bisdom Breda ontvangen rond 18 maart een set folders die per dag de betekenis uitleggen van de vieringen in het Paastriduüm. De folder is samengesteld door het bisdom Rotterdam en kan worden uitgereikt op Palmzondag.

Niet bij elke kerkbezoeker is de betekenis van Pasen en de vieringen in het Paastriduüm even bekend. Met de algemene folder kunnen gelovigen het Paastriduüm ‘dag na dag’ meebeleven en meer te weten komen over de samenhang tussen de vieringen, die in wezen één liturgische viering is die zich uitstrekt over drie dagen. De driedaagse viering van Pasen bestaat uit Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake op Paaszaterdag, en gaat verder op Paaszondag en in de Paastijd.

Illustratie: Merel van Lamoen

Andere berichten