Oktober 2019: ‘Buitengewone Missiemaand’

16 september 2019

Oktober 2019 is door paus Franciscus uitgeroepen tot ‘buitengewone missiemaand’. Dit om onder de gelovigen een nieuw missionair elan te stimuleren en speciale aandacht te vragen voor de missie en missionarissen over de hele wereld. In zijn boodschap voor Wereldmissiedag, zondag 20 oktober, zegt de paus: “De Kerk heeft een zending in de wereld: het geloof in Jezus Christus schenkt ons de juiste dimensie van alle dingen, door ons de wereld te doen zien met de ogen en het hart van God…”

De boodschap van paus Franciscus voor Wereldmissiedag (zondag 20 oktober) heeft hetzelfde onderwerp als de buitengewone missiemaand: ‘Gedoopt en Gezonden: de Kerk van Christus op missie in de wereld.’

‘Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping’

De aanleiding om dit jaar geen gewone, maar juist een buitengewone missiemaand te houden, is het eeuwfeest van de apostolische brief van paus Benedictus XV over missie: ‘Maximum Illud’ (1919). De brief is, zoals gebruikelijk in de Kerk, vernoemd naar de openingswoorden: “Groot en heilig was de taak die onze Heer Jezus Christus, op het punt om naar zijn Vader weder te keren, aan zijn leerlingen toevertrouwde met de woorden: ‘Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping’ (Marcus 16, 15). Die taak bleef niet beperkt tot het leven der apostelen, maar moest door hun opvolgers worden voortgezet tot aan het einde der wereld.”

Aandacht voor de buitengewone missiemaand
Op verschillende manieren wordt in Nederland aandacht gegevens aan de Wereldmissiemaand:

  • De Katholieke Bijbelstichting (KBS) heeft als reactie op de pauselijke oproep deze handreiking gemaakt, waarmee elke dag aan de hand van bijbelteksten en overwegingen nagedacht en gebeden kan worden over de eigen missie. De handreiking is ook in gedrukte vorm te bestellen bij KBS.
  • Katholiekleven.nl, het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, komt met een reeks video-interviews naar aanleiding van de missiemaand. Onder meer bisschop Van den Hout van Bisdom Groningen-Leeuwarden komt aan het woord.
  • De Nederlandse Konferentie voor Religieuzen (KNR), de Bisschoppelijke Vastenactie, Missio, de Week voor de Nederlandse Missionarissen en de bisdommen hebben voor de missiemaand een speciaal magazine uitgebracht met als titel Missie Nu. Het eenmalige magazine bevat portretten van mensen die op hun eigen wijze op dit moment met missie bezig zijn. Zij vertellen wat missie nu voor hen betekent en hoe zij zich gedoopt en gezonden voelen.
  • Lees de boodschap van paus Franciscus voor Wereldmissiedag 2019 (officiële Nederlandse vertaling)

Bezoek de officiële website t.b.v. buitengewone missiemaand.

 

Andere berichten