Nieuwe vormelingenboekjes ‘Lopend Vuurtje’ verstuurd

4 juli 2014

In de laatste week van juni zijn de nieuwe boekjes van Lopend Vuurtje verzonden aan de contactpersonen van de vormselwerkgroepen in parochies. Lopend Vuurtje is de diocesane vormseldag, die dit jaar op zaterdag 4 oktober plaatsvindt in Bergen op Zoom. Het is een actieve en inhoudelijke dag voor alle vormelingen in het bisdom van Breda.

Lopend Vuurtje start met een gezamenlijke eucharistieviering. Vervolgens is er een spetterende opening waarin het thema van de dag wordt gepresenteerd: ‘de kracht van de heilige Geest’. Voor de vormelingen zijn er twee rondes met workshops waarin ze aan de slag gaan met het thema. Ook voor de pastorale beroepskrachten, de begeleiders en de ouders is een workshopprogramma.

Speciaal voor de komende jaren werd het boekje vernieuwd met nieuw fotomateriaal en enkele nieuwe teksten. Zo is er nu in het boekje ook informatie voor ouders en begeleiders opgenomen. “Wil je als ouder of begeleider het geloof doorgeven en de geloofsvragen van kinderen beantwoorden, dan vraagt dat om verdieping van je eigen geloof en toerusting,” aldus het boekje. Lopend Vuurtje biedt voor ouders van vormelingen en begeleiders op maat gesneden werkwinkels met handreikingen om over het geloof te spreken, in het gezin, de parochie, of op school. “En als dat soms moeilijk lijkt, mag je geloven in de kracht van de heilige Geest, die je de juiste woorden zal ingeven. De heilige Geest geeft je liefde, vreugde, geduld en ook goede moed!”

Dit jaar is er door de werkgroep Lopend Vuurtje voor gekozen om de contactpersonen van de vormselwerkgroepen de uitnodigingen en de boekjes toe te sturen. Op deze manier kunnen zij zelf de uitnodigingen en boekjes versturen naar de vormelingen van het afgelopen jaar en naar de vormelingen van komend jaar wanneer deze bekend zijn. Gevraagd wordt de vormelingen voor 19 september 2014 aan te melden.

Lopend Vuurtje is de diocesane vormelingendag die sinds 2011 plaatsvindt op de eerste zaterdag van oktober in Bergen op Zoom. Voor meer informatie: E jong@bisdombreda.nl of T 076 5223444 (ochtenden).

 

Andere berichten