Missionaire kansen in coronatijd: twee webinars met fr. Mallon

12 juni 2020

De conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’, die op 24 en 25 maart jl. gehouden zou worden, is tot nader order helaas uitgesteld. Op zijn vroegst zal de conferentie vanwege de coronamaatregelen gehouden worden in het najaar van 2021. Totdat er een fysieke ontmoeting met grote groep veilig kan plaatsvinden, wordt er in samenwerking met verschillende partners een programma opgezet om het proces van parochievernieuwing te stimuleren. Hiertoe wordt in juni 2020 een aanzet gegeven met een tweetal webinars.

Fr. James Mallon – tevens de hoofdspreker van de conferentie en auteur van het boek ‘Als God renoveert’ – is bereid gevonden om een bijdrage te leveren aan twee webinars. “Wij zijn blij dat we fr. James Mallon op deze manier toch enigszins op Nederlandse en Belgische bodem kunnen verwelkomen”, zo laat de organisatie weten via de website missionaireparochie.nl. “Hij zal ons doen inzien en hopelijk inspireren, dat er juist in deze tijd enorme kansen liggen voor de missionaire opdracht van de Kerk. Een voorbeeld hiervan zijn de kansen die er zijn in de digitale wereld. Het feit dat deze bijeenkomsten nu op korte termijn online gehouden kunnen worden, onderstreept dit nog maar eens.”

Webinar voor priesters en diakens (in opleiding)
Het eerste webinar met fr. James Mallon wordt gehouden op vrijdagmiddag 19 juni 2020 om 15:00 uur via het video-conferentieprogramma Zoom. Dit webinar is speciaal bedoeld voor priesters, diakens en diegenen die hiervoor in opleiding zijn. Het onderwerp is ‘leiding geven aan een parochie in corona tijd’. Fr. Mallon bepleit een model van leiderschap, waarbij de pastoor leiding geeft aan de parochie vanuit een leiderschapsteam, dat elkaar kent en vertrouwt en eenzelfde visie heeft. Juist een crisis als de coronatijd laat zien hoe belangrijk dit is voor een parochie.

Webinar voor alle belangstellenden

Op maandagavond 22 juni 2020 om 20:00 uur wordt een tweede webinar gehouden, eveneens met fr. James Mallon voor iedereen die een ticket heeft voor de conferentie en alle overige belangstellenden. Het onderwerp van dit webinar is ‘hoe een parochie juist in de coronatijd haar missionaire opdracht kan vervullen’.

Beide webinars duren een uur. Na het webinar op maandagavond 22 juni is er om 21:00 uur optioneel de gelegenheid om in kleine groepen online (ca. 20 min) over het webinar door te speken.

Vooraf inschrijven noodzakelijk

Beide webinars worden gehouden in het Engels, waarbij indien gewenst vertaling plaatsvindt in het Nederlands en in het Frans. Deelname aan de webinars is gratis, maar een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld.

 

fr. James Mallon in een videoboodschap van 14 december 2019: “We gaan van elkaar leren

Andere berichten