Missiologie terug als vak op Bovendonk

16 januari 2020

Het missionaire aspect zal een grotere rol krijgen in het geheel van priester- en diakenopleiding Bovendonk. Dat zegt rector Norbert Schnell tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de opleiding. Op zondag 5 januari 2020 kwamen studenten, familieleden, staf, docenten en medewerkers bij elkaar voor gebed, lunch en ontmoeting.

Missiologie keert terug als vak
“We leven niet meer in een christelijke samenleving,” constateert rector Schnell. “In Nederland is een nieuw soort heidendom ontstaan. Voor velen is Jezus onbekend. Dit vraagt om een nieuwe evangelisatie. De Wereldkerk denkt hierover na. Ook het bisdom Breda en de Nederlandse kerkprovincie zijn druk bezig met deze thematiek. Deze veranderende context stelt ook nieuwe eisen aan de priester- en diakenopleiding.”

Schnell: “Het missionaire aspect zal een grotere rol krijgen in het geheel van de opleiding. Concreet betekent dit onder andere dat het vak missiologie in het curriculum terugkomt. Traditioneel gaat het in dit vak om de missie onder de volkeren. In het nieuwe vak zal echter de missie van de Kerk in Nederland en Vlaanderen centraal staan.”

Mensen dichter bij Jezus brengen
De nieuwjaarsbijeenkomst bood ook gelegenheid voor een terugblik. In mei 2019 werd Remco Hoogma in het bisdom Groningen-Leeuwarden tot priester gewijd. Remco Hoogma volgde zijn pastorale stage aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. In 2019 is tevens de huiskapel gerenoveerd. De rector hoopt dat in 2020 de inrichting van de kapel voltooid wordt door het plaatsen van een mozaïek van pater Rupnik sj, de directeur van Centro Aletti te Rome. De staf heeft, op advies van bisschop Liesen, gekozen voor het verhaal van de Samaritaanse vrouw (Joh 4,1-42). Zij staat model voor de moderne zoekende mens, op zoek naar zin en levend water. Jezus Christus reikt haar dit water aan. Het is de roeping van de priester en diaken de mens bij Jezus Christus te brengen die dit levend water is.

Rector Schnell: “Ik hoop dat 2020 een mooi jaar wordt waarin de studenten zich verder in hun roeping mogen ontwikkelen en we hoopvol uitzien naar datgene wat de Heer voor ons in petto heeft.”

Andere berichten