Lezing ‘Bidden met beelden’

5 mei 2016

Het Sint Franciscuscentrum van het bisdom Breda en de Stichting Het Begijnhof organiseren samen op woensdag 25 mei om 20.00 uur in het Begijnhof de lezing ‘Bidden met beelden. De spiritualiteit en het gebruik van devotieprenten en devotionalia in het geestelijk leven van kloppen en begijnen in de Gouden Eeuw’.

In deze lezing laat dr. Evelyne Verheggen zien hoe vrouwen die hun leven aan God hadden gewijd in de zeventiende eeuw afbeeldingen van heiligen en andere voorstellingen uit het katholiek geloof gebruikten in hun dagelijks gebedsleven.

Evelyne Verheggen is gepromoveerd op een studie naar devotieprenten in de zeventiende en achttiende eeuw.

Meer informatie vindt u in de uitnodiging. Aanmelden kan vóór 18 mei via E opgave@sintfranciscuscentrum.nl.

 

Andere berichten