Informatie over de vastenestafette 2010 online

11 december 2009

In de veertigdagentijd vindt in het bisdom van Breda van 17 februari tot 4 april 2010 een vastenestafette plaats. Een paper dat op de bisdomsite is gepubliceerd, geeft hierover kort meer informatie.

Impulsbijeenkomst: 6 januari
Nadere informatie over de vastenestafette zal worden gegeven op een impulsbijeenkomst op 6 januari 2010 om 20.00 uur in het dekenaal centrum van dekenaat Het Markiezaat, Rector Hellemonsstraat 1, 4702 RG Roosendaal. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor de deelnemers aan de vastenestafette en overige geïnteresseerden.

Programma
Op deze impulsbijeenkomst zal pater Piet van Hulten, missionaris in Malawi, aanwezig zijn en een korte inleiding geven. Vastenaktie gaat in 2010 over de gevolgen van klimaatverandering voor de lokale bevolking in Malawi. Conny van Uden en Betsy Thijssen reisden in november 2009 met Vastenaktie naar Malawi. Ook zij zullen op 6 januari aanwezig zijn om u nader te informeren. Daarnaast zal er volop gelegenheid zijn om ideeën uit te wisselen voor de vastenestafette. We sluiten af met een verhaal uit Malawi.

Ook bisschop Van den Hende zal op 6 januari aanwezig zijn. De bisschop heeft met het bisdombestuur bij gelegenheid van 50 jaar Bisschoppelijke Vastenaktie (2010) het initiatief genomen tot de vastenestafette en een projectgroep ingericht om de estafette te coördineren. Er is een speciale uitgave van het bisdommagazine in voorbereiding. Ook wordt een gebedkaartje gemaakt.

Aanmelden
Aanmelden voor de impulsbijeenkomst op 6 januari kan bij het bisdom van Breda, bij Benedict Laval T 076 5223444, E blaval@bisdombreda.nl

Het paper met informatie kan worden gedownload. Klik hier
Of kijk ook op de pagina over de vastenestafette. Klik hier

Andere berichten