Gebedskaarten en poster bij afsluiting Heilig Jaar van de Barmhartigheid

8 november 2016

Op zondag 20 november sluit paus Franciscus in Rome het Heilig Jaar van de Barmhartigheid (8 december 2015 – 20 november 2016) af. Omdat de boodschap van barmhartigheid ook na de afsluiting van het Heilig Jaar actueel en relevant blijft, is een gebedskaart gemaakt die samen met een poster in verschillende bisdommen wordt verspreid.

In totaal werden ruim 45.000 gebedskaarten gemaakt en iets meer dan 2.000 posters. Het bisdom Breda verspreidt de gebedskaart en de poster via de parochies. Ook de deelnemers aan de Wereldjongerendagen ontvangen een poster.

Werken van barmhartigheid
Met het Heilig Jaar van de Barmhartigheid nodigde paus Franciscus uit tot het doen en het ondervinden van barmhartigheid. De paus riep op om de werken van barmhartigheid concreet in te oefenen om nog meer instrument van Gods barmhartigheid te worden. De gebedskaart brengt daarvoor de tekst van paus Franciscus in herinnering, waarin deze het Heilig Jaar aankondigde. In deze bul over het Heilig Jaar van de Barmhartigheid (Misericordiae vultus), schrijft paus Franciscus over het grote belang van de werken van barmhartigheid.

De paus noemt de werken van barmhartigheid een manier om ons geweten wakker te schudden. “Jezus houdt ons deze [lichamelijke en geestelijke] werken van barmhartigheid voor, opdat wij kunnen begrijpen of wij wel of niet leven als zijn leerlingen. [..] Laten wij de woorden niet vergeten van de heilige Johannes van het Kruis: ‘In de avond van het leven zult u geoordeeld worden overeenkomstig uw liefde’.”

Tijdens het Heilig Jaar deed paus Franciscus in zijn boodschap voor de Wereldgebedsdag voor de Schepping het voorstel om de traditionele werken van barmhartigheid aan te vullen met een nieuw werk van barmhartigheid: zorg voor de schepping. Paus Franciscus: “In onze snel veranderende en toenemend geglobaliseerde wereld, ontstaan vele nieuwe vormen van armoede. In reactie daarop moeten we creatief zijn in het ontwikkelen van nieuwe en praktische vormen van liefdevolle actie, als concrete uitdrukkingen van de weg van barmhartigheid.”

Barmhartigheid ondervinden
De paus benadrukte ook het aspect van vergeving. In zijn boodschap voor de Wereldjongerendagen (26-31 juli 2016) schrijft paus Franciscus: “Wanneer we ons hart met bescheidenheid en oprechtheid openstellen, mogen we op een heel concrete manier de barmhartigheid van God ervaren.”

De paus reikte daarbij het gebed aan van zuster Faustina dat op de gebedskaart en de poster is afgedrukt. Zuster Faustina (1905-1938) is een ‘apostel’ van de boodschap van barmhartige liefde van God voor elke mens. Zij ijverde voor de instelling van de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Deze werd uiteindelijk in het Heilig Jaar 2000 door paus Johannes Paulus II ingesteld voor de tweede zondag van Pasen.

Andere berichten