Eerste korte catechese Advent verzonden aan het onderwijs

4 december 2012

In de periode van de Advent stuurt de bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs viermaal een mail met een korte catechese aan de contacten in het onderwijs.

In de Advent en in de Veertigdagentijd
Docenten en directeuren van het primair en voortgezet onderwijs, de PABO en docenten godsdienst/levensbeschouwing ontvangen de mails. De korte catecheses worden in eerste instantie in de Advent viermaal toegestuurd. Daarna wordt gevraagd om aanmelding. De volgende catecheses worden aangeboden in de Veertigdagentijd op weg naar Pasen. De catechese is onderdeel van een nieuw project waarmee het bisdom van Breda mensen in het Jaar van het Geloof op een laagdrempelige manier, namelijk via e-mail en internet, van informatie wil voorzien.

Videoboodschap bisschop Liesen
De docenten en directeuren werden bij de eerste mail ook gewezen op de videoboodschap van bisschop Liesen bij de start van de Advent, op het YouTube-kanaal van het bisdom.

Catechese in deze tijd
Paus Benedictus XVI roept het Jaar van het Geloof (11 oktober 2012 – 24 november 2013) uit om te herdenken dat vijftig jaar geleden het Tweede Vaticaans Concilie startte (1962-1965). Het Tweede Vaticaans Concilie ging over wat het betekent om Kerk te zijn in deze tijd. Het bisdom van Breda wil aan de oproep van de paus om het geloof te verkondigen gehoor geven. Anno 2012 mogen daarbij de digitale media als instrument zeker niet ontbreken.

Meer informatie
Voor meer informatie of toelichting op de didactische tips, kunt u contact opnemen met de bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs, Martina Meul (T 076 522 34 44, E bg.onderwijs@bisdombreda.nl)

Download
Korte catechese voor de Advent (deel 1), klik hier
 

Andere berichten