Download het Bisdom Magazine: Geloven in de parochie

19 december 2017

In een serie Magazines besteedt het Bisdom Breda aandacht aan geloven in de (nieuwe) parochies. Het Magazine van december 2017 is gewijd aan de H. Bernardusparochie. Het is verzonden aan abonnees van het Magazine en wordt met Kerstmis verspreid in de parochie. Het Magazine is ook als download beschikbaar.

De parochie H. Bernardus van Clairvaux werd op 1 september 2013 opgericht. Het is een samenvoeging van parochies die al langer intensief samenwerkten. De parochie heeft parochiekernen in Bosschenhoofd, Hoeven, Oudenbosch, Oud Gastel, Standdaarbuiten en Stampersgat.

“We moeten vanuit het evangelie werken aan vrede en gerechtigheid. Het is de blijde boodschap van Jezus die ons daartoe aanzet,” vertelt pastoor Maickel Prasing in het openingsartikel. “Laatst nog lazen we bij een uitvaart de zaligsprekingen (Matteüs 5, 1-12a) over de mensen die in nood zijn en de mensen die de nood oplossen. Dat zijn mensen naar Jezus’ hart. Met een uitnodigende liturgie en actieve diaconie laten we zien dat we er zijn voor mensen in nood en mensen die kwetsbaar zijn.”

Download het Magazine:

Lees ook de eerdere magazines:

Pastoor Maickel Prasing. (Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten