Conferentie De Missionaire parochie opnieuw uitgesteld

28 mei 2020

Twee webinars in juni met fr. James Mallon

De conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ wordt opnieuw uitgesteld, in ieder geval tot het najaar van 2021. Fysiek samenkomen is essentieel voor de conferentie. Het is echter onzeker dat er in november 2020 al grotere evenementen kunnen en mogen plaatsvinden. Daarnaast moeten deelnemers zich veilig kunnen voelen om deel te nemen.

De beslissing om de conferentie opnieuw uit te stellen valt zwaar, maar blijkt na overleg met het Canadese team van fr. James Mallon en de landelijke partners noodzakelijk. Totdat er een fysieke ontmoeting plaatsvindt, wordt er in samenwerking met verschillende partners een programma opgezet om het proces van parochievernieuwing te stimuleren. Hiertoe wordt in juni 2020 een aanzet gegeven met een tweetal webinars.

Webinars met fr. James Mallon
Een eerste webinar vindt plaats met fr. James Mallon en wordt gehouden op vrijdagmiddag 19 juni 2020 om 15:00 uur via het video-conferentieprogramma Zoom. Dit webinar is speciaal bedoeld voor priesters, diakens en diegenen die hiervoor in opleiding zijn. Op maandagavond 22 juni 2020 om 20:00 uur wordt een tweede webinar gehouden, eveneens met fr. James Mallon voor iedereen die een ticket heeft voor de conferentie en alle overige belangstellenden. Fr. James Mallon zal spreken over hoe de parochie juist in deze coronatijd haar missionaire opdracht kan vervullen. Deelnemers aan de conferentie krijgen automatisch een uitnodiging. Beide webinars worden gehouden in het Engels, waarbij indien gewenst vertaling plaatsvindt in het Nederlands en in het Frans. Deelname aan de webinars is gratis, maar een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld.

Tickets
De organisatie benadrukt dat de tickets voor de conferentie geldig blijven voor het moment dat de conferentie in groter groepsverband mag plaatsvinden. Mensen die willen afzien van hun deelname, worden gevraagd om dit aan de organisatie kenbaar te maken, zodat andere geïnteresseerden in de gelegenheid kunnen worden gesteld om deel te nemen aan de conferentie. Restitutie van het aankoopbedrag is mogelijk tot 1 oktober 2020.

“Meer dan ooit is het urgent, dat we ons in de parochies bezinnen over waartoe de parochie bestaat. De coronatijd biedt hiertoe een kans, omdat veel vanzelfsprekendheden weg zijn gevallen. De vraag is of wij willen veranderen – persoonlijk en als parochie – en of we de missionaire kansen zien en aangrijpen in deze tijd.”

Parochievernieuwing in crisistijd
Parochievernieuwing staat op de agenda van veel parochies en geloofsgemeenschappen. Vele parochies zoeken naar mogelijkheden om mensen juist in deze tijd pastoraal nabij te zijn. Maar ook veel parochies zitten met de handen in het haar. Mirjam Spruit, inhoudelijk coördinator van het programma: “Meer dan ooit is het urgent, dat we ons in de parochies bezinnen over waartoe de parochie bestaat. De coronatijd biedt hiertoe een kans, omdat veel vanzelfsprekendheden weg zijn gevallen. De vraag is of wij willen veranderen – persoonlijk en als parochie – en of we de missionaire kansen zien en aangrijpen in deze tijd.”

 

Andere berichten