Conferentie ‘Als God renoveert’ komt naar Bisdom Breda

26 april 2019

Het Bisdom Breda is op 24 en 25 maart 2020 gastheer voor een landelijke conferentie over ‘Als God renoveert’. Deze conferentie wordt gehouden in en om de basiliek van Oudenbosch. Voor deze gelegenheid is de Canadese priester James Mallon, auteur van het boek ‘Divine Renovation’, ingegaan op de uitnodiging van mgr. Liesen.

Parochievernieuwing
De Nederlandse vertaling van het boek: ‘Als God renoveert’ is begin 2019 door Adveniat uitgegeven en raakte in korte tijd uitverkocht. Divine Renovation gaat in op prangende vragen van parochies wereldwijd hoe kansrijk te werken aan bloeiende missionaire geloofsgemeenschappen.

Divine Renovation conferenties vinden overal ter wereld plaats. In het voorjaar van 2019 bezocht een Nederlandse delegatie van Bisdom Breda een conferentie in Birmingham. Divine Renovation laat overtuigend successen zien op het gebied van parochievernieuwing. De conferentie vindt dan ook plaats als onderdeel van de bredere aandacht die het bisdom heeft voor parochievernieuwing.

(Foto: Johan Wouters)

“Wordt andere mensen, met een nieuwe visie”
In zijn pastorale brief van 2017 benadrukt mgr. Liesen al waar die vernieuwing om draait: “Wanneer er zoveel en zo ingrijpend verandert, komt het aan op het fundament, op onze binnenkant van waaruit we leven, op onze verhouding tot Jezus Christus: Dat bepaalt hoe we omgaan met elkaar en hoe we de toekomst in gaan. Bij alle veranderende situaties is de echte ontmoeting met Hem het belangrijkste: dat maakt ons -in de woorden van de H. Paulus- tot andere mensen, met een nieuwe visie. (Rom. 12,2)”

Programma
Bij de opzet van de conferentie zijn verschillende landelijke partners betrokken, namelijk het Centrum voor Parochiespiritualiteit, Alpha Nederland, Katholiek Alpha Centrum en Xpand. In het programma zullen momenten zijn van ontmoeting, workshops, inleiding en gebed.

Andere berichten