Chrismaviering 2022 in Hulst: ook via livestream te volgen

1 april 2022

Op woensdag 13 april 2022 viert het bisdom Breda de Chrismamis in de H. Willibrordusbasiliek te Hulst. Tijdens de eucharistieviering wijdt bisschop Liesen het chrisma en zegent hij de heilige oliën voor de doopleerlingen en de ziekenzalving. De viering begint om 19.00 uur en is te volgen via het YouTubekanaal van het bisdom Breda.

De parochies in Zeeuws-Vlaanderen hebben lang moeten wachten voordat de Chrismamis plaats zou vinden in de basiliek van Hulst. Het was de bedoeling dat dit in 2020 gebeurde maar het coronavirus gooide twee jaar achter elkaar roet in het eten. “We zijn erg verheugd dat we dit jaar eindelijk een grote groep mensen kunnen ontvangen,” laat pastoor-vicaris Wiel Wiertz desgevraagd weten. “Ik hoop dat een grote groep gelovigen daadwerkelijk zal deelnemen. Hierdoor wordt ons geloof versterkt en ervaren we de vreugde om leerling van de Heer te zijn.”

Meenemen van gaven
Bisschop Liesen vraagt de parochies een kleine gave mee te nemen. Deze is bestemd voor de lokale voedselbank. Daarnaast vraagt de caritasinstelling van de Zeeuws-Vlaamse parochies een geldelijke bijdrage voor de Stichting Sint Helpt. Helaas is het niet mogelijk voor elk gezin Sinterklaas te vieren. Daarom zetten in 2012 enkele mensen in Zeeuws Vlaanderen een actie op die ervoor zorgde dat ook kinderen van wie de ouders gebruik maken van de voedselbank met Sinterklaas een passend geschenk ontvangen. Uit dit initiatief ontstond in 2017 de Stichting Sint Helpt. De Stichting Sint Helpt is gevestigd in Hulst.

Chrisma
Tijdens de Chrismamis zegent de bisschop de olie voor de geloofsleerlingen en de zieken en wijdt hij het chrisma. De Kerk gebruikt het chrisma bij het toedienen van het Doopsel en Vormsel, de priester- en bisschopswijding en de kerk- en altaarwijding. De aanwezige priesters hernieuwen hun gelofte van trouw aan de bisschop. Het bisdom Breda viert de Chrismamis op de vooravond van Witte Donderdag, telkens in een andere kerk in het bisdom. Daarbij wisselt het bisdom af tussen beide vicariaten.

Over de basiliek in Hulst
De Sint Willibrordusbasiliek in Hulst wordt voor het eerst vermeld in 1228. De huidige kerk is gebouwd in de Brabantse gotiek. Een groot deel van de kerk dagtekent uit de vijftiende eeuw. Aan de basiliek werkten verschillende belangrijke architecten onder wie Evert Spoorwater en Laurens Keldermans. In 1645 kwam de kerk in handen van protestanten. In 1806 kregen de katholieken het koor terug. Tot 1929 gebruikten katholieken en protestanten samen. Mede naar aanleiding van een restauratie wordt de kerk in dat jaar weer katholiek. Na het voltooien van de herstelwerkzaamheden verheft paus Pius XI in 1935 de kerk tot basiliek. In 2004 ontving de basiliek haar wapen.

Praktisch

 

Foto: Johan Wouters

Andere berichten