Chrismamis 2015: Aangespoord tot een werkelijke vruchtbaarheid in ons leven

2 april 2015

Op woensdag 1 april vierde het bisdom van Breda de diocesane chrismamis in de parochiekerk van Sint Petrus’ Banden te Gilze. Bisschop Liesen zegende de heilige Oliën voor de geloofsleerlingen en de zieken en wijdde het heilig Chrisma. Vanwege de chrismaviering was een inzameling gehouden en werd de chrismakaart uitgereikt aan de aanwezigen.

(Foto: J. Wouters)

In zijn preek ging de bisschop vanuit de lezingen (Jes 61:1-3a.6a.8b-9 Ps 89 Apoc 1:5-8 Lk 4:16-21) in op de dialoog die God met de mensen zoekt, zowel ten tijde van de Babylonische ballingschap als ook nu, en op de sacramenten die ons toerusten om in navolging van Christus te leven. We zijn niet alleen ontvangers van het Woord en van genade, maar ook verantwoordelijk, want we worden toegerust om uit die genade te gaan leven.

(Foto: J. Wouters)

De heilige Schrift is een bijzonder boek, preekte de bisschop, de Schrift gaat tegelijk over het verleden, over mensen die lang voor ons leefden, maar heeft ook betrekking op het heden, op ons eigen leven. God zoekt steeds de dialoog met ons. Hij openbaart zich, Hij maakt zich bekend en wil dat mensen Hem kennen. Dat klinkt alle eeuwen door op verschillende wijzen en toonaarden tot in het Nieuwe Testament, waar Jezus vertelt over de parabel van het verloren schaap, de verloren drachme, de verloren zoon. “Maar hebben wij nu het idee dat we verloren zijn en gevonden moeten worden?” vroeg de bisschop.

(Foto: J. Wouters)

Ons speelt zich niet af in Babylonische ballingschap, waarover Jesaja schrijft, maar kan toch vast komen te zitten. “Onze paus spreekt regelmatig over consumptiementaliteit, zelfgenoegzaamheid, individualistische droefheid en een wegwerpmaatschappij, waarin niet alleen dingen, maar ook mensen worden weggeworpen, terwijl we geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. We zijn geschapen voor gemeenschap en liefde en dat is niet te meten in hoeveelheden van geld of bezit,” aldus de bisschop.

(Foto: J. Wouters)

De Veertigdagentijd is een periode voor bezinning op de plek van God in ons dagelijkse doen en laten, of we door Hem gevonden willen worden, en hoe we de band met Hem aan kunnen halen. Want God zoekt ons en bevrijdt ons. Bisschop Liesen: “Dit zegt de tweede lezing vanavond ons heel duidelijk: Jezus is het ‘die ons liefheeft en die ons van de zonden heeft verlost door zijn bloed’. Er gebeurt werkelijk iets met ons wanneer wij eucharistie vieren en alle sacramenten vieren. We zijn dan niet alleen ontvangers van het Woord en van genade, we worden ook verantwoordelijk, want we worden toegerust om uit die genade te gaan leven. Zelf kunnen we onvrijheid en het kwaad niet overwinnen, maar doordat we delen in zijn overwinning verandert ons leven. Christus, de gezalfde van God, zalft ons zodat wij met Hem kunnen meedoen, Hem navolgen.”

(Foto: J. Wouters)

Met Christus verbonden zijn betekent Hem concreet navolgen en rond Hem ook met elkaar verbonden zijn en blijven. Zowel het algemeen priesterschap van de gelovigen alsook het bijzondere priesterschap van het gewijde ambt zijn op Christus betrokken en horen bij elkaar.

(Foto: J. Wouters)

Bisschop Liesen: “Zijn werkelijke tegenwoordigheid in de sacramenten dringt ons tot een werkelijke vruchtbaarheid in ons leven, uit kracht van Hem. Hij is de graankorrel die in de aarde is gevallen om te sterven en veel vrucht te dragen. Christen zijn is Hem daarin navolgen, in die vruchtbaarheid van leven. Als gezalfden, als christenen, zijn wij toegewijd aan God en ook aan elkaar. We leven niet voor onszelf alleen. Ik bid dat vele mensen in onze Kerk, jong en oud, de kracht van de Geest ontvangen en aannemen en tot grotere navolging komen, telkens wanneer in het komend jaar de sacramenten gevierd worden met de Oliën die vanavond gewijd en gezegend worden.”

(Foto’s: J. Wouters)

 

Andere berichten