Bisdommagazines jaargang 2012 en het Jaar van het Geloof

14 november 2012

Bij de start van de Advent en het nieuwe kerkelijke jaar (2 december) verschijnt een nieuw magazine van het bisdom van Breda over Kerstmis. Het is het laatste bisdommagazine van de jaargang 2012, die in het teken stond van vijftig jaar Tweede Vaticaans Concilie en het Jaar van het Geloof.

Vriendschap met Christus
Daphne van Roosendaal, communicatieregisseur van het bisdom: “Het is een mooi nummer om deze jaargang mee te eindigen. Paus Benedictus XVI schrijft in Porta fidei over de vreugde en hernieuwd enthousiasme voor de ontmoeting met Christus en hij spreekt over de vriendschap met de Zoon van God. ‘Vriendschap met God’ stond centraal bij de reis vanuit Breda naar de Wereldjongerendagen 2011 en de bisdombedevaart in de herfstvakantie van dat jaar naar Padua en Assisi. De kernboodschap van die reizen was Johannes 15,12-17 met als openingszin: ‘Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.’”

Van Roosendaal legt uit: “Vanuit die thematiek heeft de redactie de stap gemaakt naar het bisdommagazine over Kerstmis. We hebben Peter Vermaat ofs gevraagd om een artikel te schrijven over Franciscus en de kerststal. Hij is dichter-verteller en hoofdredacteur van Franciscaans Leven. En we hebben zelf een tekst gemaakt over het visioen van de heilige Antonius van het Christuskind. Hans de Jong schreef dat artikel.”

Elkaars leven delen
“We hebben expliciet een combinatie gezocht met de sociale leer van de Kerk. Het magazine bevat daarom een interview met diaken Fred van Iersel, diocesaan functionaris voor de sociale leer van de Kerk. Hij geeft aan dat Christus juist in de kersttijd als ‘Emanuel’ wordt aangeduid: God die bij ons is, Degene die God dichtbij ons heeft gebracht. De Schepper is in ons leven binnengekomen en heeft ons leven gedeeld. En dat betekent, vertelt Fred van Iersel, dat we ook elkaars leven delen. Niet alleen God laat mensen niet alleen in het lijden, wij zijn geroepen op God te lijken in het op ons nemen van het lijden.”

Kerstmis en Pasen
Met Kerstmis viert de Kerk dat God mens is geworden. De menswording gaat over het hele leven van Christus, van geboorte tot kruisiging en verrijzenis. “Daarom staat er geen traditionele kerstafbeelding met kribje op de voorkant van dit blad, maar een afbeelding van de heilige Antonius, die zijn blik richt op het Kind op zijn arm: Wie Mij ziet, ziet de Vader,” aldus Van Roosendaal, die eraan toevoegt: “Het magazine over Kerstmis is het eerste van een tweeluik, want het eerste magazine van 2013 zal gaan over Pasen.”

“Ik denk dat we lezers van het blad een mooie inhoudelijke afsluiting bieden van de jaargang. Ook met het oog op het Jaar van het Geloof. Paus Benedictus XVI zegt in Porta fidei: ‘Christus zendt ons vandaag evenals toen uit over de wegen van de wereld om zijn evangelie te verkondigen aan alle volken van de aarde.’ Met de bisdommagazines hoopt de redactie de lezers bij deze opdracht te ondersteunen.”

Bisdommagazines 2012
2012-1 Het Tweede Vaticaans Concilie: Kerk zijn in deze tijd, klik hier
2012-2 Nieuwe evangelisatie: Kerk zijn in deze tijd, klik hier
2012-3 Geloof in de nieuwe parochie: Kerk zijn in deze tijd, klik hier
2012-4 Kerstmis: ‘Wie Mij ziet, ziet de Vader’ (Joh 14,9) – verschijnt eind november

2010-4 ‘Vriendschap met Christus’ (i.v.m. de Wereldjongerendagen 2011 en de Bisdombedevaart 2011), klik hier

De cover van het bisdommagazine over Kerstmis dat eind november verschijnt. De heilige Antonius en het Christuskind. Beeld in de OLV Lourdeskerk te Bergen op Zoom. (Foto: J. Wouters)

 

Andere berichten