Bisdombrede “24 uur voor de Heer”

26 februari 2018

Paus Franciscus nodigt uit om de Veertigdagentijd te beleven, gesteund door aalmoes, vasten en gebed. In zijn vastenboodschap schrijft hij: “Als de liefde in zoveel harten soms lijkt uit te doven, dan dooft zij niet uit in Gods hart! Hij geeft ons steeds nieuwe gelegenheden om opnieuw te kunnen beginnen met liefhebben.”

De paus beveelt daarom dit jaar opnieuw het initiatief “24 uur voor de Heer” aan, dat ertoe uitnodigt het sacrament van verzoening te vieren in een context van eucharistische aanbidding.

De “24 uur voor de Heer” vinden plaats op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart.

In het Bisdom Breda is gekozen voor 24 uur in een estafettevorm. Met een poster en flyers kunnen parochies hun parochianen uitnodigen om deel te nemen aan deze “24 uur voor de Heer”. Parochies kunnen ook op hun eigen locatie aansluiten en gehoor geven aan de oproep van de paus. Op de poster is daarom ruimte gelaten voor informatie van de eigen kerk. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van het gebed dat het bisdom verspreidt.

Het materiaal wordt ook verzonden aan religieuzen gemeenschappen in het Bisdom Breda. De zusters benedictinessen in Oosterhout starten de “24 uur voor de Heer” op vrijdag 9 maart om 12.00 uur.

Andere berichten