Bisdom verspreidt posters en prentjes vanwege het Jaar van het Geloof

29 november 2012

Deze week ontvangen de parochies in het bisdom van Breda een poster van het Jaar van het Geloof en kaarten die speciaal vanwege het Jaar van het Geloof werden gemaakt. De posters en de kaarten worden de komende weken in alle Nederlandse bisdommen verspreid.

Het Jaar van het Geloof startte in oktober en duurt tot 24 november 2013. Dat betekent dat nog het hele kerkelijke jaar van 2 december 2012 tot en met 24 november 2013 in het teken mag staan van het Jaar van het Geloof.

www.jaarvanhetgeloof.nl
De poster geeft kernachtig aan waar het Jaar van het Geloof over gaat (Kerk zijn in deze tijd) en vestigt de aandacht op de informatieve website www.jaarvanhetgeloof.nl, met nieuws en achtergronden uit de Nederlandse bisdommen en de Wereldkerk.

Prentjes
De prentjes (kaarten) wijzen net als de poster op de website www.jaarvanhetgeloof.nl en bevatten daarnaast een uitspraak van paus Benedictus XVI: over de liefde van Christus die de harten vervult, over Kerk zijn in deze tijd, en evangelisatie. De prentjes willen een stimulans zijn voor enthousiaste inzet en een inspirerend Jaar van het Geloof.

Het prentje (kaart) van het Jaar van het Geloof, voorzijde en achterzijde.

Jaar van het Geloof-quiz
Ook ontvangen parochies in het bisdom een exemplaar van de Jaar van het Geloof-quiz. Deze quiz werd ontwikkeld voor gebruik in parochies. De antwoorden zijn te vinden in het bisdommagazine over het Tweede Vaticaans Concilie en de poster met tijdlijn die daarin is opgenomen, en in het magazine over nieuwe evangelisatie. De antwoorden zijn ook -ter controle- op te vragen via Hans de Jong, T 076 5223444, E hdjong@bisdombreda.nl)
Voor de quiz, klik hier.

Jaarkalender
Per post wordt ook een opzet voor een jaarkalender toegestuurd, die in de parochie kan worden ingevuld met activiteiten. Het digitale bestand is op aanvraag beschikbaar. Voor het overzicht van diocesane activiteiten in het Jaar van het Geloof zie www.bisdombreda.nl onder agenda, of www.jaarvanhetgeloof.nl.

‘Christus zendt ons vandaag evenals toen’
De start van het Jaar van het Geloof op 11 oktober viel samen met de feestelijke afronding van het diocesane beleidstraject ‘In de duizend gezichten van Uw volk’. Daarbij werd de hoop uitgesproken dat in het Jaar van het Geloof de vernieuwing van de parochiële organisatie in het bisdom van Breda steeds meer vrucht gaat dragen. Daarbij mogen de woorden van paus Benedictus XVI van de poster en het prentje inspireren: “Christus zendt ons vandaag evenals toen uit over de wegen van de wereld om zijn evangelie te verkondigen aan alle volken van de aarde.”

Extra posters en kaarten zijn verkrijgbaar bij het bisdom (T 076 5223444, E secretariaat@bisdombreda.nl).
 



Overzicht materialen voor het Jaar van het Geloof

Het bisdom van Breda biedt vanwege het Jaar van het Geloof (11 oktober 2012 – 24 november 2013) de volgende materialen aan.

Zie de website www.jaarvanhetgeloof.nl voor nieuwsberichten uit de Nederlandse bisdommen en de Wereldkerk.

Voor meer informatie over de materialen voor het Jaar van het Geloof en om deze te bestellen, kunt u contact opnemen met het bisdom (E secretariaat@bisdombreda.nl, T 076 5223444). De gebedskaart met het ‘Gebed om geloof’ die in het bisdom werd verspreid, is een uitgave van het bisdom Rotterdam en kan daar worden besteld.

De poster van het Jaar van het Geloof (50 x 70 cm).

 

Andere berichten