Bisdom publiceert eerste film over gebed: het Onze Vader (Jaar van het Gebed)

3 december 2014

In het kader van het Jaar van het Gebed (2014-2015) maakte het bisdom van Breda zeven korte films voor internet, waarin zeven belangrijke gebeden en gebedsvormen worden voorgesteld. Deze week is de eerste film gepubliceerd.

‘Heer, leer ons bidden’
In het Jaar van het Gebed wordt elke maand een nieuwe film geüpload. De eerste film gaat over het Onze Vader. Pastoraal werker Geerten Kok legt in de film uit dat Jezus zelf dit gebed aan zijn leerlingen leerde toen ze Hem vroegen: “Heer, leer ons bidden.” Daarna komen pelgrims aan het woord en volgt nog wat meer uitleg.

De films zijn gemaakt tijdens de diocesane bedevaart naar Polen (18-25 oktober 2014). Verschillende pastorale beroepskrachten en pelgrims werkten tijdens de bedevaart mee aan de opnames door voor de camera iets te vertellen over het bidden van bijvoorbeeld het Onze Vader of het Wees gegroet en de Rozenkrans. Alle bedevaartgangers werkten mee aan de films door het getuigenis van het gebed in de kerken, kapellen, in de bus en de open lucht.

In een brief aan de pelgrims schrijft rector Norbert Schnell namens het Sint Franciscuscentrum: “Ik breng dit bijzondere project graag onder uw aandacht vanwege het Sint Franciscuscentrum van het bisdom, dat het geloof in deze tijd opnieuw aan mensen wil voorstellen. En ik wil u van harte danken voor het getuigenis dat u met uw gebed tijdens de bedevaart heeft gegeven.”

Ontmoeting en geloofsgesprek
Rector Schnell: “De films kunnen gebruikt worden om in groepen te bespreken. Dat kunnen groepen in de parochie zijn, maar bijvoorbeeld ook leerkrachten op school, of een jongerengroep, een jaargroep van studenten, of vrijwilligers in de zorg. Kortom, overal waar mensen samenkomen en met elkaar iets over het gebed willen leren, uitwisselen en/of verdiepen, kan men in gesprek gaan.”

Daarom is een opzet gemaakt om samen naar te film te kijken tijdens een bijeenkomst met ontmoeting en geloofsgesprek. “Aan de hand van gespreksvragen die bij elke film worden aangereikt kan met elkaar gesproken worden over het gebed. Mensen die nog niet of nog niet zo bekend zijn met bepaald gebed of een bepaalde gebedsvorm, kunnen ermee kennis maken. Voor wie er al wel mee bekend is, kunnen de vragen tot verdieping leiden,” aldus de rector.

Bekijk en deel de film
De film kan worden bekeken via de website van het bisdom en het YouTube-kanaal van het bisdom. Daar kan de film ook verder worden gedeeld via sociale media als Facebook. Zo kunnen nog meer mensen de film zien. De films zijn vooralsnog alleen beschikbaar via internet en nog niet op DVD.

Bekijk en deel de film over het Onze Vader!

Vanaf nu wordt elke maand een nieuwe film gepubliceerd, achtereenvolgend:

  • Onze Vader (m.m.v. pastoraal werker Geerten Kok)
  • Weesgegroet (m.m.v. pastoraal werkster Ineke Leemput)
  • Rozenkrans (m.m.v. pastoor Hans van Geel)
  • Getijdengebed (m.m.v. pastoor Han Akkermans)
  • Kruisweg (m.m.v. pastoor-vicaris Paul Verbeek)
  • Bidden met de Schrift (m.m.v. bisschop Liesen)
  • Aanbidding (m.m.v. plebaan Steven de Koning)

De films werden gemaakt door Ulrike Nagel. Met haar werkten het bisdom en de Priester- en Diakenopleiding al eerder samen voor www.roeping.nu.

 

Andere berichten