Bijeenkomst over het vormsel voor vormselwerkgroepen

10 maart 2015

Op verzoek van de leden van vormselwerkgroepen is er op woensdag 25 maart een bijeenkomst over de heilige Geest. Deze vindt plaats in de Johanneszaal van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en begint om 19.30 uur. Hij vindt plaats onder auspiciën van het Sint Franciscuscentrum.

Vicaris Wiel Wiertz coördineert als vicaris de vormselvieringen in het bisdom. Hij gaat in op de achtergronden van deze bijeenkomst. “Jaarlijks organiseren we per vicariaat een evaluatieve bijeenkomst over het vormsel. Tijdens deze bijeenkomsten vroegen de vrijwilligers om verdieping. Zij wilden een avond rond de heilige Geest. De bedoeling was tweeledig. Enerzijds wilden ze ze zelf meer over de heilige Geest weten. Daarnaast hopen ze op praktische tips om met vormelingen in gesprek te gaan over de heilige Geest.”

“Op die manier zijn we in samenwerking met het Sint Franciscuscentrum tot een opzet voor deze avond gekomen. Han Geppaart, pastoraal werker in de Vijfheiligenparochie te Made, zal het eerste deel van de avond spreken over de persoon van de heilige Geest en het Vormsel. Hij verzorgt ook het tweede deel dat meer praktisch zal zijn” aldus vicaris Wiertz.

Aanmelden kan via het Sint Franciscuscentrum E opgave@sintfranciscuscentrum.nl

Bij het bisdom verscheen eerder een Bisdommagazine over de heilige Geest, het boekje voor de vormelingendag ‘Lopend Vuurtje’ en een geloofsboekje.

Lopend Vuurtje is de jaarlijkse vormelingendag in het bisdom van Breda. Deze vindt plaats op de eerste zaterdag in oktober. (Foto: J. Wouters)

Andere berichten